ТВ програма

Актуално към 23:46 ч.

ORT

05:00
Новини
05:05
"Мажор". Продължение
06:00
Телеканал "Добро утро"
09:00
Новини
09:15
Телеканал "Добро утро"
09:30
"Пробни покупки"
10:00
"Живей здравословно!"
11:00
"Модна присъда"
12:00
Новини (със субтитри)
12:25
"Насаме с всички". Програма с Юлия Меншова
13:20
"Времето ще покаже"
15:00
Новини (със субтитри)
15:15
"Времето ще покаже"
16:00
"Мъжко / Женско"
17:05
"Хайде да се оженим!"
18:00
"Вечерни новини" (със субтитри)
18:40
"Първо студио" - пряко
19:50
"Нека да говорят" с Андрей Малахов
21:00
"Време"
21:35
Премиера. "Мажор". Сериен филм
23:30
"Вечерният Ургант"
00:05
"Насаме с всички"
00:55
Нощни новини
01:10
"Нека да говорят" с Андрей Малахов
02:05
"Хайде да се оженим!"
02:50
"Пробни покупки"
03:15
"Мъжко / Женско"
04:00
"Мажор". Сериен филм

След 1 час започват