Международните банкови плащания за тримесечието достигат $17,6 трл.

Международната банкова дейност се е увеличила с 3,1% през третото тримесечие на 2004 г.
31 яну 2005 13:39,

Международната банкова дейност се е увеличила с 3,1% през третото тримесечие на 2004 г., показват данните на Банката за международни преводи (BRI). За сравнение, зa второто тримесечие на 2004 г. покачването възлизаше на 1,7%.

Извършените международни разплащания за третото тримесечие са нараснали с 549 млрд. долара в сравнение с второто тримесечие на 2004 г. до 17,66 трилиона долара.

Това повишение се дължи на експанзията на междубанковите кредити, а също така и на отпускането на заеми за небанковия сектор.

С най-много са се увеличили заемите, отпускани от британските и японските банки, като след тях се нареждат тези на немските и швейцарските банки. Международните заеми, дадени от японските банки, през тримесечието са достигнали до 1,39 трилиона долара.

Повишението на банковата дейност се дължи основно на увеличението на заемите, отпускани в чужбина от британските банки и офшорните центрове, като най-много са заемите, отпуснати за нефинансовия сектор.

Отпуснатите заеми към развиващите се страни са достигнали 1,6 трилиона долара, като задълженията на нефинансовия сектор се дължат предимно на страните от Източна Европа.

Заемите във валута също са се увеличили в много региони, като най-голям е ръстът в Латинска Америка.


Спонсорирано съдържание