С 12% нарастват приходите от търговия с автомобили и горива

При търговията с фармацевтични и медицински стоки се наблюдава увеличение от 2.2%.
11 апр 2005 17:46,
С 12% нарастват приходите от търговия с автомобили и горива

Нетните приходи от продажби в сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” за периода януари - февруари 2005 г. по съпоставими цени нарастват с 6.8% спрямо същия период на 2004 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличението е най-голямо при търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили – 12.1% и се определя основно от нарастването, реализирано от търговията с автомобили и мотоциклети – 19.2%. Търговията с автомобилни горива и смазочни материали бележи ръст от 5.5%.

Търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството нараства с 11.7%, като от наблюдаваните сектори и дейности най-голямо увеличение реализира търговията със стоки за домакинството и битова техника – 19%, следвана от търговията с храни, напитки и тютюневи изделия и търговията с текстил, облекло и обувки, отбелязали ръст от 9% и други.

При търговията с фармацевтични и медицински стоки се наблюдава увеличение от 2.2%. Определящ за величината на общото нарастване е реализираният темп на растеж в търговията на едро, който достига 5.2%, поради високия относителен дял в размера на приходите – над 70%.

През месец февруари реалният обем на нетните приходи бележи ръст от 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение се наблюдава във всички основни търговски дейности и достига 10.9% за търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството, 9.7% за търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили и 1.8% за търговията на едро.

Спрямо предходния месец нетните приходи по съпоставими цени намаляват незначително, като стойностите за всички наблюдавани сектори и дейности се доближават до равнищата на месец януари. Общото намаление е едва 0.6%, като се движи от 0.3% за търговията на едро до 2.0% за търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили.


Спонсорирано съдържание