Щаденето на природата може да ни донесе допълнителни приходи

Вредите от отпадъчните материали в почвата са многобройни
24 мар 2017 13:45, Мартин Иванов
2
Щаденето на природата може да ни донесе допълнителни приходи
Завод за рециклиране на алуминий в Бразилия - световен лидер в рециклирането му. Източник: Reuters

Сигурно сте разбрали за тежкия инцидент в Кърджалийско: В три общини - Момчилград, Джебел и Кирково забраниха водата за пиене.

Става дума за над 50 населени места, а причината - изтичане на води с тежки метали от хвостохранилище в река Ерма, от там - в река Върбица, а от нея трите общини ползват питейна вода.

Знаете ли какво е хвостохранилище? Простичко казано - специализирано сметище за съхранение на радиоактивни, токсични и други опасни отпадъци.

А сега си представете едно условно сметище, на което са струпани всички излезли от употреба МПС, акумулатори, батерии, телевизори, компютри, перални, електрически готварски печки, плюс отпадъчните черни и цветни метали от индустрията.

Би се получила цяла планина колкото град. А казано конкретно в официално оповестени данни, в ЕС годишно се произвеждат около 2 милиарда тона отпадъци - може ли някой да си го представи?

Но заеманото място е по-малкият проблем. По-същественото е, че сред тези отпадъци има и особено опасни отпадъци, а количеството им нараства. На практика поради незнание или незаинтересованост на хората, се получава безразборно смесване на битовите с производствени отпадъци.

Подложени на атмосферните влияния и механични въздействия при тези отпадъци започват химически процеси като окисляване или нарушаване на опаковките.

Само в батериите, на които не обръщаме особено внимание, има различни метали - олово, живак, никел, магнезий, кадмий, сребро, цинк, различни киселини. Има реален риск всичко това да попие през земята и да стигне до подпочвените води. От там вредите са многобройни - отравят се водохранилища за питейна вода, реки, морета, земеделска продукция.

Затова е изградена система за изкупуване на отпадъци и преработката им. При това изкупуване - например за старата ви кола ще получите от 250 до 1000 лева, които ще ви се платят на място и ще ви се издаде документ за дерегистрация от КАТ.

С оферта и пари в брой за съответния уред върни и изкупуването на старото ви и ненужно електрическо и електронно оборудване: телевизори, компютри, монитори, хладилници, печки, перални и т.н.

Икономическата изгода обаче не свършва само с пряката ви полза от предаването на старите уреди. Употребата на рециклирани материали за ново производство спомага да се черпят по-малко природни ресурси и да се намали енергията за добив и производство на новите метални съединения.

При алуминия например спестената енергия достига до 95 процента, а при медта - до 85%. Производството на стомана от вторични суровини пести "само" 60% енергия в сравнение с добива от руда, при което може многократно да се рециклира, без да се променят качествата й.

Част от общия ефект от използването на вторични суровини е, че индустрията намалява вредните емисии на СО2 - с около двеста милиона тона годишно, сочат данни на ЕС. Както е известно, натрупаните големи количества въглероден диоксид в атмосферата се свързват с парниковия ефект и държавите се обединиха за мерки за намаляването на емисиите.

Всички тези ползи от рециклирането са довели до единна стратегия в ЕС за изкупуване на отпадъците и тяхното обработване. Включването на хората в тази инициатива освен приноса към опазването на природата, може да доведе и до допълнителни приходи.


2
Още от
Напиши коментар Коментари