Агробизнесът търси кредити, за да подсигури бизнеса си

"Агрион Финанс" отпуска финансиране по облекчена процедура
Препоръчан материал | Обновена: 15 апр 2019 10:19 | 15 апр 2019 10:19, Мартин Иванов
Агробизнесът търси кредити, за да подсигури бизнеса си
Източник: Агрион Финанс

В началото на всеки нов земеделски сезон малки фермери и големи земеделски стопани започват подготовка за подсигуряване на бизнеса си. Голяма част от земеделците не получават субсидии, нямат дълга кредитна история или достъпът им до банково кредитиране е силно ограничен, тъй като процедурите са тромави, а документацията, която се изисква от финансовите институции, е изключително тежка.

Все повече земеделски производители търсят алтернативни източници за осигуряване на изгодно кредитиране, с което да финансират дейността. Те разчитат изцяло на компании като "Агрион Финанс", които да им помогнат да развиват модерно и ефективно земеделие.

Дружеството, което е сред най-активните на пазара на земеделски кредити,  разработи специализирани финансови продукти, които изцяло отговарят на нуждите на агробизнеса. "Агрион Финанс" предлага стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. Информация за пълните условия на финансирането, което предлага "Агрион Финанс" може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.

Предлаганите от Агрион финансови продукти са разработени така, че да подпомагат дейността както на големите земеделски производители, така и на малките фермери. Това са част от причините, поради които от компанията регистрират за пореден месец стабилен ръст на отпуснатите искания за кредит.

От фермерите не се търсят гаранти, бизнес планове, баланси или други счетоводни документи. Единственото, което "Агрион Финанс" иска като обезпечение на ипотеката е земеделска земя или друг недвижим имот. Няма таван за финансирането, като се прилага индивидуален лимит за всеки кредитоискател, в зависимост от специфичните му нужди. Оценката на земята се извършва от висококвалифицираните експерти на компанията и е абсолютно безплатна за кредитополучателя.

На парцелите се прави безплатна оценка за пазарната им стойност, като финансирането може да достигне до 100% от оценката. Според експерти едно от най-сериозните предимства на финансовите услуги на Агрион е, че до отпускането на кредита, кредитополучателите нямат никакви разходи. Не се изисква такса за разглеждане на документи и такса за ангажимент. За физическите лица е предвидена възможност и за оборотно рефинансиране до размера на вече погасената главница. Максималният размер на кредита не зависи от размера на дохода на физическото лице, а се определя от залога.

Експертите на "Агрион" съдействат и за набавяне на необходимите за отпускане на кредита документи. Ако се налагат правни консултации, Агрион предлага безплатни такива, благодарение на факта, че за дружеството работят едни от най-добрите юристи в областта, с огромен опит в сферата на сделките със земеделска земя.

Агрион дава възможност клиентите на финансовото дружество да разполагат с пари винаги, когато им потрябват. На желаещите може да се отпусне кредитна линия, при която се плащат лихви само на реалната сума, която хората използват. На земеделските производители се предоставя и възможност за лизинг на земята, която са избрали. Финансирането може да достигне до 100% от размера на пазарната оценка на парцела.
За всички, които искат да купят земя, без да плащат на куп за нея, "Агрион" предлага до 100% финансиране при лизинг на земеделска земя.

Моделът, който предлага компанията, е сериозно облекчение за земеделските производители, които искат да увеличат стопанствата си. По този начин те имат възможност да вложат свободните си парите в техника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие. Оценката за имота се прави от експертите на "Агрион" и е абсолютно безплатна за земеделските производители.

Щастливи сме, че все повече начинаещи и малки фермери се обръщат към нашите продукти и ние им помагаме да започнат развиването на сериозно земеделие по европейски стандарти, казаха от "Агрион Финанс". Условията и възможностите да финансиране са разработени така, че да обхващат максимално потребностите и изискванията на агросектора.

Имиджова публикация

Още от
Спонсорирано съдържание