Глад за кредити в земеделския бранш

"Агрион Финанс" предлага финансиране срещу земеделска земя при облекчена процедура
26 юни 2019 11:30, Мартин Иванов
Глад за кредити в земеделския бранш
Източник: Агрион

Пазарът на земеделски кредити бележи значителен ръст последната година. Според проучване на "Агрион Финанс" сред собствениците на земеделски земи четвърти е имал нужда от допълнително финансиране през последната година, а над 200 хиляди души са изтеглили кредит. Дъщерното дружество на лидера в управлението на земеделски активи "Агрион Инвест" е сред най-активните компании, които отпускат кредити в земеделието и се ползва с огромно доверие сред собственици на земя и производители на селскостопанска продукция.  Компанията отчита тройно увеличение на исканията за отпускане на кредит спрямо година по-рано.

За да отговори на засиленото търсене и липсата на адекватно финансиране на фермерите, "Агрион Финанс" разработи специализирани земеделски финансови продукти, които да отговарят на нуждите на малки и големи фермери. Компанията предлага кредити за оборотни средства, стандартни ипотечни кредити и лизинг на земя. Информация за пълните условия на финансовите продукти на "Агрион Финанс" може да бъде намерена на сайта на компанията, на националния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружеството в цялата страна.

Именно лизингът на земя е сред най-търсените финансови продукти. Дружеството дава възможност на клиентите си да получат до 100% финансиране от размера на пазарната оценка на земята, която са си избрали да купят. "Агрион Финанс" гарантира прозрачна лихва и ясни правила за целия период на кредита, който може да достигне 10 години. Не се изисква самоучастие на лизингополучателя.

Дружеството финансира както малки и големи фермери, които искат да придобият нови парцели, така и физически лица, които не се занимават със земеделие, но притежават имоти и имат нужда от свежи пари. За тях е предвидена опцията с така наречения "обратен лизинг", при който притежателят на земя получава финансиране от „Агрион Финанс“ срещу нивите си, без да е необходимо да преминава през тромавата процедура на ипотекирането. Компанията прави безплатна оценка на земята и осигурява необходимите пари, които впоследствие се връщат на вноски, до пълното обратно изкупуване на собствеността.

Дружеството не удържа таксата за разглеждане на документите, няма такса ангажимент и за оценка на обезщетението. Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на "Агрион" и е абсолютно безплатна за лизингополучателя. Ако тя съвпада с цената на парцела,  фермерът не дължи първоначално плащане, а директно започва да погасява лизингови вноски.

Максималният размер на кредита не зависи от размера на дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предоставя за обезпечение. Предвидена е и опция дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота. Това, според експертите, е сериозно облекчение за фермерите, особено за малките и средни производители. На практика до сключването на договора за лизинг, фермерите нямат абсолютно никакви разходи и не влагат собствени пари. Гратисният период по главницата е 12 месеца, а погасителният план се определя индивидуално, в зависимост от специфичните нужди на лизингополучателя.

За физическите лица е предвидена възможност и за оборотно рефинансиране до размера на вече погасената главница по текущ лизинг. Така лизингополучателят може да получи допълнително финансиране, без да е необходимо анексиране. Сключването на договора за предоставяне на оборотните средства става без да е необходимо допълнително обезпечение.


Още от
Спонсорирано съдържание