Пълзящата инфлация насочва към консервативните инвестиции

Спонсорирано съдържание | Обновена: 21 юни 2021 12:28 | 21 юни 2021 12:25, Александър Попов
Пълзящата инфлация насочва към консервативните инвестиции

По последни данни от НСИ за месец май годишната инфлация за 2021 г. е 2.5% и очакванията са за ръст занапред. Това ниво на обезценка на спестяванията безпокои хората, които търсят как да запазят стойността на парите си, но не искат да поемат рискове. Макар че в развитите икономики годишните нива да гонят 5% в сравнение с по-ниските данни за България, то това е само знак за глобалната тенденция.

Има ли варианти за хората, които не искат да рискуват?

Най-популярният познат вариант в нашата страна е банковият депозит. Но какво се случва със спестяванията при него? През последните години банките в България започнаха да въвеждат мерки, с които да намаляват различните видове депозити, за да отместват постепенно вниманието от тях. Последната тенденция, която започна да се проявява през месец май и изглежда ще се развие в следващите месеци, е преустановяването на сключване на договори за срочни депозити. Това се случва, защото при наличие на отрицателни лихви, начислявани от централната банка, другият вариант би бил това да се прехвърли към спестителите. Последните предлагани нива за депозитите са от 0.7%.

Първият импулс на хората, които спестяват, е да купят имот. Тази инвестиция се възприема като най-сигурната, защото я виждаш пред себе си, можеш да я пипнеш. Същото е и със земеделската земя. Но какъв е доходът и разходите по тези инвестиции? По данни на агенциите за имоти, средната доходност на година от преотдаване под наем на жилище е 4%. Това е брутна доходност, от която не са отчислени разходите по сделките и данъците, както и времето и грижата, която се влага за поддържката на този тип инвестиция. Същата е ситуацията с данните за инвестицията в земеделска земя.

Най-непознатият вариант са взаимните фондове – и то консервативните схеми, които най-много се доближават като нисък риск до депозитите. Те не са достатъчно познати, защото не могат да бъдат видени и разбрани лесно като другите популярни варианти. Но всъщност това са най-лесните опции за хората, които искат да защитят стойността на парите си и да получат доход, без да правят много разходи и да ангажират времето си. Важно предимство за инвеститорите е това, че във всеки момент могат да имат достъп до живи пари, докато при имотите и земята изминава доста време, докато може да се стигне до осребряване.

Непознати у нас, традиция по света

Консервативните взаимни фондове са традиционната алтернатива на депозитите по света. В България тези фондове от над десетилетие показват, че запазват стойността на инвестицията в средносрочен план и добавят сравнително добър доход от средно 4% на година, който в условията на 2021 г. е отличен. Това е чист доход след разхода за ниски такси, а данък печалба за тези инвестиции не се заплаща.

Най-удобната форма за хора, които искат да спестяват удобно, без да губят време, това са спестовните планове. Консервативните спестовни планове са с автоматични месечни вноски от минимум 50 лв. за различни периоди.

Конкретен пример с най-награждавания консервативен взаимен фонд

Консервативният ЕЛАНА Еврофонд е с история от 12 години, като от началото на националните класации на българските фондове той заема челни позиции сред консервативните стратегии всяка година. Фондът има 13 национални годишни награди за управлението и резултатите си.

Средният чист годишен доход от фонда за изминалите 12 години е 4%. Към края на май 2021 г. ЕЛАНА Еврофонд регистрира доходност от 4.04% за пет месеца от годината. Консервативните спестовни планове, свързани с фонда, са с автоматични месечни вноски от 50 лв.Източник на данни: БАУД, БНБ

Калкулирайте спестовен план

Заявете безплатна финансова консултация

Предупреждение: Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на www.elana.net.
 


Още от