Алкомет с консолидирана загуба от 1,535 млн. лв. за първо тримесечие

Нетните приходи от продажби са се увеличили до 29,919 млн. лв. от 25,642 млн. лв.
1 юни 2005 11:09,

Алкомет АД отчита консолидирана загуба от 1,535 млн. лв. за първото тримесечие на тази година срещу печалба от 834 хил. лв. за същия период на миналата година, показват данните от предадения на БФБ-София отчет.

Нетните приходи от продажби са се увеличили до 29,919 млн. лв. от 25,642 млн. лв., но в същото време разходите по икономически елементи достигат до 28,74 млн. лв. от 24,081 млн. лв. Увеличението на финансовите разходи за първото тримесечие е до 3,909 млн. лв. от 919 хил. лв. за същия период на 2004 г., докато увеличението на финансовите приходи е до 1,189 млн. лв. от 180 хил. лв.

Алкомет е водещ български производител на алуминиеви пресови и валцови продукти. Основният капитал на дружеството е 4,488 млн. лв. Основни акционери в дружеството са Алуметал АД със 74,80% от капитала, FAF Metal Sanayii VE Ticaret AS с 16,91 на сто и Алмед ООД с 1,87%.

Днес акциите на Алкомет се търгуват на борсата на цени между 12 и 12,43 лв. Най-високото търсене е на 10,71 лв., а най-ниското предлагане - на 12,10 лв.


Спонсорирано съдържание