На кои места и с какви действия е най-вероятно да се заразим с коронавирус?

Класацията е направена от здравното министерство
13 сеп 2021 18:00, Ерол Емилов
91
На кои места и с какви действия е най-вероятно да се заразим с коронавирус?
Снимка: Pixabay

„Доказано е, че освен масовата ваксинация, най-ефективна противоепидемична мярка за ограничаване разпространението на COVID-19 е спазването на физическа дистанция при общуване. Наред с това е необходимо засилване на мерките в заобикалящата среда (почистване, дезинфекция, вентилация и т.н.), както и прилагане на личните предпазни мерки от всеки човек (маска, покриваща носа и устата, хигиена на ръцете, ограничаване на контактите при признаци на заболяване, покриване на устата при кашляне и кихане (ако няма предпазна маска)“, обясняват от здравното министерство.

„Посочените противоепидемични мерки са обусловени от начина на предаване на причинителя на COVID-19. Вирусът SARS-CoV-2 се разпространява от човек на човек по въздушно-капков път (респираторни капчици) и по аерозолен път (аерозоли, които са натоварени с по-малки по размер капки), а в по-редки случаи и по контактен път.

Отделяните от заразения човек капки, съдържащи вирус, са с различни размери, като по-големите се разпространяват на разстояние до 1,5 – 2 м. от инфектираното лице и не остават за дълго във въздуха, а падат по повърхностите в близост (за секунди или минути). По-малките капки образуват аерозол, който се задържа дълго във въздуха, особено в затворени пространства с лоша вентилация“, допълват от там.

Експертите са направили и класация на кои места и с кои действия има най-голяма вероятност да се заразим с COVID-19. Инфектираните лица (дори и преди да са развили каквито и да е симптоми) отделят вируса от дихателните си пътища при:

Дишане;
Говор;
Пеене;
Смях;
Кашляне;
Кихане.

Заразяването на възприемчивите хора става при директен контакт на лигавицата на носа и устата или очите с натоварените с вирус капки, или при вдишване на инфекциозния аерозол дълбоко в белите дробове. Рискът от заразяване чрез респираторни аерозоли е най-висок в лошо проветрявани затворени помещения, в които има много хора и контактът между тях е продължителен.

С увеличаване на разстоянието между лицата (физическа дистанция от 1,5-2 м.) се намалява възможността за ефективно предаване на вируса на околните по въздушно-капков път, а с ограничаване на броя на хората, намиращи се в затворени пространства, и осигуряване на адекватна вентилация се намалява възможността за аерозолно разпространение и по този начин се ограничава възникването на нови инфекции.

Заразяване може да стане и по контактен път – при допир със заразен човек (напр. при ръкуване) или при замърсяване на ръцете от контаминирани повърхности и предмети и последващо пипане на устата, носа и очите, което налага спазването на лична хигиена и провеждане на текуща дезинфекция на места, където се събират много хора.

Данните от документирани епидемични взривове и резултатите от научни проучвания вече са много повече, отколкото в началото на пандемията, и тези нови знания се прилагат за ограничаване на разпространението на COVID-19. Известно е, че вирусът най-често се предава, когато възприемчивите лица са в тесен контакт със заразени хора (независимо от това дали имат симптоми на заболяване, или не). Известно е също така, че разпространяването на вируса става предимно в затворени помещения. Значение има и продължителността на престоя в помещението.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията посочва, че предаването на SARS-CoV-2 е особено ефективно в пренаселени пространства на закрито, като: офиси, ресторанти, църкви, търговски центрове, работнически общежития, организирани групи в ски курорти, празненства, танцувални зали, круизи и превозни средства. При пеене, викане или висок говор, напр. в много шумна среда, се повишава образуването и отделянето на заразни респираторни капчици, включително се улеснява и аерозолното разпространение на вируса.

По отношение на местата, където има по-висок риск от заразяване, СЗО   съветва те да бъдат избягвани и посочва, че голям риск от разпространение на SARS-CoV-2 съществува в: 1) пространства, които са затворени; 2) места, в които се събират много хора; 3) места, в които условията предполагат много тесен контакт между хората. Там, където тези три рискови фактора се съчетават, рискът от заразяване с SARS-CoV-2 е най-голям и там най-често са регистрирани епидемични взривове (ресторанти, фитнеси, нощни клубове, офиси, религиозни храмове, където в затворени помещения често се събират много хора, които говорят високо, крещят, пеят, или дишат учестено и дълбоко, поради физическо натоварване). Опасността от разпространяване на заразата е най-голяма в претъпкани и недостатъчно вентилирани и/или проветрявани пространства, където инфектирани хора прекарват дълго време в близост с други хора. В такава обстановка вирусите се разпространяват много по-ефективно посредством респираторните секрети или чрез аерозол, така че там предпазните мерки са особено важни.

Центърът за контрол на заболяванията в САЩ (CDC) посочва, че колкото повече едно лице контактува с други хора и колкото по-продължителен е контактът, толкова по-висок е рискът от разпространение на COVID-19.
 Рискът от разпространение на COVID-19 в обстановка на ресторант или бар нараства при увеличаване на контактите с други хора на разстояние, по-малко от 2 м., както е посочено:

Най-нисък риск: обслужването с храна е ограничено до обслужване в колата, доставка навън, взимане за вкъщи и взимане от гише на тротоара.

По-рисково: основно обслужване в колата, доставка, взимане за вкъщи и взимане от гише на тротоара. Храненето в заведението се ограничава до местата на открито. Капацитетът на местата е ограничен, за да се позволи разстояние 2 м. между масите.

По-висок риск: хранене в заведението вътре, при намален капацитет, за да се позволи масите да са на разстояние 2 м. И/или хранене в заведението с места навън, но без масите да са на разстояние поне 2 м.

Най-висок риск: хранене в заведението вътре. Капацитетът на местата не е намален и масите не са на разстояние поне 2 м.

Мерките, които общественото здравеопазване прилага навсякъде по света, са от решаващо значение за ограничаване разпространението на COVID-19.

Индивидуалните защитни мерки, включително използване на маски, там, където е необходимо и общите профилактични мерки във външната среда като почистване, дезинфекция, вентилация, се прилагат във всеки един етап от развитието на пандемията.

Още по темата
В етап на интензифициране на епидемичния процес и при недостатъчно висок обхват на населението с ваксини срещу COVID-19, с оглед намаляване на хоспитализациите, на тежките случаи и на смъртността, е необходимо за определен период от време да се приложат мерки, ограничаващи възможностите за разпространение на вируса в обществото. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията предоставя редовно актуализираща се справка за набора от противоепидемични мерки, които се предприемат във всяка от страните членки. Мерките, с които страните реагират на разпространението на COVID-19, в зависимост от интензивността на епидемичния процес, включват: използване на предпазни маски на обществени места/в обществения транспорт, препоръки за дистанционна работа/затваряне на работните места, отмяна на масовите събирания (за конкретни събития или забрана на събития с определен размер), затваряне на публични места (включително ресторанти, развлекателни обекти, магазини за стоки не от първа необходимост, частично или пълно затваряне на обществения транспорт и др.), затваряне на образователни институции (включително детски градини и ясли, начални, основни и средни училища и университети), препоръки "останете си вкъщи" за рисковите групи или уязвимо население (хора в напреднала възраст, хора с хронични заболявания, хора с физически увреждания и пр.), препоръки "останете си вкъщи" за цялото население (които са доброволни и не са принудителни) и заповеди "останете си вкъщи" за цялото население (които са принудителни и се наричат още "локдаун").

„Предвид гореизложеното, считано от 07.09.2021 г., в страната се въвеждат мерки, с които се цели да се намали възможността за предаване на инфекцията в различни обекти и дейности, които се провеждат на закрито и да се противодейства на масовото разпространение на Делта варианта на SARS-CoV-2 на територията на страната и свързаните с това натиск върху здравната система и неблагоприятни здравни, социални и икономически последици. Въведени са описаните по-горе противоепидемични мерки (ограничително-изолационни), като основно внимание се обръща на спазването на физическа дистанция и задължително носене на защитна маска за лице.

С намаляването на броя на лицата при провеждане на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, както и при провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер, изпити и конкурси, се намалява и вероятността за заразяване на възприемчиви лица (намалена гъстота) и евентуално последващо предаване на COVID-19 в семейства и домакинства. В тази връзка е въведено изискването за частично ползване на капацитета на помещенията, като съобразно извършваната дейност същият варира – от 30% при посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство, в спортни и фитнес обекти и публика на открито, при провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер, изпити и конкурси, в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове до 50% в кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

По отношение на заведенията за хранене и развлечения се въвежда изискването за отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, както и недопускане на повече от 6 души на една маса.

Друг вариант за намаляване на гъстотата на хората е въвеждането на изискването от  8 км.м в обекти като музеи и галерии, пазари, тържища, базари и изложения и търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, с което допълнително се създава възможност за спазване на физическа дистанция - задължителна основна противоепидемична мярка в обхвата на заповедта.

С изключение на обекти като заведенията за хранене и развлечения (за клиенти), както и при провеждане на спортни мероприятия (за спортисти), носенето на предпазна маска за лице е задължително като мярка за контрол спрямо източниците на инфекция (пресимптомни и асимптомни носители) и мярка за профилактика при възприемчиви лица и лица в риск.

За обекти, при които не може да се въведе спазване и контрол на посочените ограничително-изолационни мерки, провеждането на дейности временно се преустановява (посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи, масови мероприятия като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен, колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти).

Въвеждането на описаните мерки е в срок до 31.10.2021 г., като периодично ще се извършва анализ на основните епидемиологични показатели на епидемичния процес, свързан с COVID-19, и при необходимост мерките ще бъдат допълвани или отменяни“, поясниха от здравното министерство.


91
Още от Коронавирус
Болнична асоциация: Болниците не са препълнени
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
81
1
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
"Слагайте си маските като излизате навън. Няма да ви дишаме кихавиците и ковидбактериите." - На теб направо ти предлагам никога повече да не излизаш от вас. Който го е страх от мечки не ходи в гората. Не може сега заради такива като теб да избием мечките... То и аз не искам да виждам хора с маски навън или където и да било, защото са ми противни, но не съм тръгнал да ви обяснявам да ги сваляте... Който иска да носи и да си прецаква белия дроб, който не, да не носи, а ти си стой у вас завинаги!!!
80
1
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Спрете телевизора, спрете радиото, оставете лекарите да си вършат работата, за която са учили и за която им се плаща, четете в интернет само информация, която не е свързана с Ковид и ще забравите за вируса. Той пак ще си съществува, но ще си спестите стреса, благодарение на който е по-вероятно да се заразите. А относно статистиките - Колко човека познавате лично и не сте подминавали по улицата, а сте поздравявали, които са починали от Ковид след 1,5г.? 3? 5? Колко познавате по принцип?3000?5000?
79
2
 
3
 
! Отговори
Сигурно средство преди 1 седмица
срещу ковид е да си хвърлиш телевизора през балкона. Има и допълнение, в интернет да се подбира стойностна информация, като например в този сайт да се четат само коментарите и даже и с тях трябва да се внимава
78
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Най-опасно остана под масата и на дивана - и да не се заразите от ковид /който без друго повечето го минахме вече и го забравихме/, със сигурност ще затъпеете, затлъстеете и ще се разболеете.
77
1
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Ясно, трябва да спрем да се смеем, да яде, да говорим, и разбира се, най-вече да спрем да дишаме. За нула време ще оправим ковида. Да ви издам един трик - предпазва от ковид 100% ефективно - слагате си една найлонова торба на главата, здрава и без дупки, и я стягате през врата. Няма да хванете ковид НИКОГА!
76
4
 
11
 
! Отговори
Ха!!!!! преди 1 седмица
Koи са се ваксинирали в ЕС и САЩ: Първата група бяха тия които ги излъгаха в началото, че ваксините ще ги предпазят от заразяване. Когато се разбра че ваксините не препазват, смениха плочата,че само препазвали от хоспитализация и вкараха втората група наивници с обещание че ще имат привилегии пред неваксинираните. Когато и това не помогна много, щото хора почнаха да умират ваксините, решиха да ги правят задължителни и да уволняват от работа. Щото неваксинирани излагали на смърт ваксинираните.
75
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Австралийски байШилевци:Вирусът се задържа на екрана на телефона в продължение на един месец.Купувайте си тоалетна хартия.
74
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
До 76Не знам кой се е имОнизирал, ама ти май яко си се маймунизирал.
73
1
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Не ги слушайте в Германия я има 15 или максимум 20% ваксинирани маниполират ви в България че германците масово са се имонизирали. Заведенията на закрито са празни само от вън има хора докато е още топло.
72
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Овчите глави имат придобит имунитет срещу зоонози, за това и не се плашат особено, да му мислят, останалите.
71
2
 
10
 
! Отговори
епидемиолог преди 1 седмица
Пак безумия! Спирането на разпространението на грипни вируси е най-голямото престъпление, с нищо подкрепено от науката. Само тези с компрометирана имунна система трябва да се предпазят. Вируса трябва да премине колкото се може по-бързо сред здравото население- не може старците и уязвимите да са затворени вечно. Повечето хора ще го изкарат-и неваксинирани и ваксинирани. Забавянето е вечна агония. Това бе целта на бигфарма и породажните учени и политици. Маски не спират вируса но съсипват имунитет
70
1
 
1
 
! Отговори
Darth shadow преди 1 седмица
слабоумието на мз върви с пълна пара :)))
69
0
 
9
 
! Отговори
медик преди 1 седмица
Ей добре че бяхте вие да предупреждавате да си поддържаме хигиената иначе не си миехме ръцете и задниците!
68
0
 
5
 
! Отговори
Aнонимен преди 1 седмица
Сетило се МЗ след година и половина да обяснява на хората що е то респираторен вирус и как се предава. То хубаво, ама трябваше отдавна да стане. И бабите още не знаят как да си слагат маските, както и че под брадата не работят.
67
4
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Най не разбирам тия дето не пият кола и ред бул, щото "не знаеш какво има вътре" и после се набоцкат с тези ваксини...
66
10
 
8
 
! Отговори
Сата НАТО преди 1 седмица
Пълни глупости. Година и половина щом не успя да стигне до мене, при положение, че мерки не спазвам, значи такъв вирус НЕМА.
65
2
 
10
 
! Отговори
Децата нямат спирачк преди 1 седмица
Еййй, ционистката пропаганда няма ни спирачки, ни край! Електронната валута и тоталният контрол, кога?
64
5
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Пука ми на кои! И преди да го изкарам и след - живея нормално. Ковидарите да кесят по къщите и пожизнено, ако щат. Без друго са вредни за обществото с фобиите си.
63
8
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Само едно нещо искам да кажа, моля останете си винаги антиваксъри и не се ваксинирайте, чакайте вълните и пишете коя ви е хванала яко, та да не можете да дишате.
62
14
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 седмица
Слагайте си маските като излизате навън. Няма да ви дишаме кихавиците и ковидбактериите.