Учители считат личното си професионално мнение за водещо при оценяване

Запитаните учители са посочили, че всеки ден дават домашни работи на учениците, като 54.4 на сто са заявили, че използват домашните при оценяването на учениците
19 дек 2005 14:53,
За над 70 на сто от участвали в анкета учители личното им професионално мнение е от съществено значение при оценяването на знанията на учениците. Това показват резултатите от допитване до 249 учители от София, Враца, Варна и Велико Търново.

Данните бяха представени на кръгла маса за въвеждането на външно оценяване в училищата, организирана от институт "Отворено общество" и Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.

Запитаните учители са посочили, че всеки ден дават домашни работи на учениците, като 54.4 на сто са заявили, че използват домашните при оценяването на учениците.

Четирийсет и един процент от учителите са посочили, че един-два пъти в месеца обсъждат с родителите развитието на децата им, а над половината от педагозите разговарят поне веднъж на месец с родителите на деца, които имат проблеми в ученето.

Удовлетвореност от учителската професия са изразили 35.5 на сто от запитаните, а 82.3 на сто са отговорили, че са доволни да са учители в училището, в което работят. Според 56.4 на сто от учителите училището им дава достатъчно време за професионално развитие, а 45 на сто смятат, че училището ги насърчава да развиват организаторските и учителските си способности.

Според допитване до 82 директори на училища, представено също на кръглата маса днес, професионалното удовлетворение на учителите е сред основните фактори, определящи училищния микроклимат. Сред факторите за училищния микроклимат запитаните директори са посочили и очакванията на учителите за постиженията на учениците, интереса на родителите за развитието на децата им и мотивацията на учениците.


Спонсорирано съдържание