София Тех Парк: Златен триъгълник – ВУЗ-ове, институции, бизнес

Натанаил Стефанов от новия борд на директорите пред Dnes.bg
Обновена: 5 май 2017 14:08 | 5 май 2017 14:00, Анисия Иванова
35

Натанаил Стефанов. Снимка: "София Тех Парк"

Натанаил Стефанов е част от новия борд на "София Тех Парк". 29-годишният заместник-председател на съвета на директорите е завършил Софийската математическа гимназия, "Стопанско управление" в Софийския университет, където в момента е и хоноруван асистент. Специализирал е в Дания и Америка, занимавал се е с предприемачество, бизнес, образование и обществена дейност. Пред Dnes.bg той разказа за статута на парка, за предизвикателствата пред новия борд, за бъдещите планове в развитието на "София Тех Парк". Това е и първото интервю, дадено пред медия, от представител на новия борд на директорите.

Г-н Стефанов, вие сте част от новия борд на "София Тех Парк" АД. Как стигнахте дотук?

Последните няколко години работя активно за развитието на предприемачеството в България, за осъществяване на по-добра връзка между бизнеса и образованието, за растежа на български компании. Участието ми в ръководството на "София Тех Парк" дава възможност да правя същото, но в по-голям мащаб и със значително по-голям потенциален резултат, защото част от мисията тук е да се развиват иновативни стартиращи компании. Познавам добре предприемаческата среда, нейните предизвикателства и икономическия й потенциал, тъй като през последните години съм работил с редица компании. Бил съм в Управителния съвет на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), а непосредствено преди да се включа в екипа на научно-технологичния парк бях изпълнителен директор на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) България, който работи активно за насърчаване на предприемачеството и за подобряване условията за живеене и правене на бизнес в страната.

Самоопределяте се като предприемач. Защо като такъв се съгласихте да започнете работа в държавна организация?

Причините да приема бяха свързани с желанието ми да помогна и да работя с чисти мотиви, хъс и енергия – с нагласата да давам, не да взимам. Предприемаческите умения и начин на мислене могат да бъдат прилагани навсякъде. "София Тех Парк" има огромен потенциал за развитието на цялата ни екосистема и именно затова реших да се включа в екипа му. Тук искам да подчертая, че в дружеството срещнах и чудесен екип от хора, които работят, за да може развитието на парка да бъде в положителна посока.

"София Тех Парк" беше замислен като българската Силициева долина, но какво реално завари новото ръководство?

С колегите от новия Съвет на директорите заварихме не малко недовършена и забавена работа - документи, които не бяха придвижени по една или друга причина и трябваше за много кратко време да бъдат взети решение по тях. Много е и направено – изградена е инфраструктура, която дава възможност на стартиращите компании и научните екипи да работят в една ефективна среда, поставено е и началото на процеса за постигане на синергия между отделните звена в парка, както и между бизнеса и науката. Има обаче още доста работа.

Какви са най-съществените предизвикателствата, с които се сблъсквате?

Трябва да се знае, че София Тех Парк оперира в условия на големи ограничения поради статута си - от една страна е държавно предприятие, от друга – финансирането е почти изцяло с европейски средства. Основният документ, който следваме и който определя какво трябва да се случи с парка, е т.нар. Пренотификация.

Според него само 20% от времето за работа на отделните звена могат да бъдат използвани за бизнес и стопански инициативи, а останалите 80% трябва да бъдат за проекти изцяло в обществена полза. Това води до някои трудности с финансирането. Работим усилено в тази посока, но се надяваме и държавата да се ангажира по-активно по отношение на него, както е при повечето научни и технологични паркове по света.

Провеждаме срещи с отделни министерства, за да може да осигурим бюджетно финансиране, което да ускори ефективната научна работа в отделните звена на Лабораторния комплекс през следващите две години. Нека не забравяме, че по презумпция за научно-изследователската дейност са необходими значителни средства. Една от предпоставките научната дейност да върви по-бавно от желаното е фактът, че България е на едно от последните места в ЕС по инвестиции от БВП отиващи за научна и изследователка дейност (под 1%). За сравнение в някои от източноевропейските страни процентът е над 1,5% (Чехия и Естония), а при лидерите този показател е около 3%.

Наскоро подписахме договор с Министерството на икономиката за осигуряване на финансиране от европейските фондове по втората фаза на проекта за технологичния парк. Средствата са на стойност 12.3 млн. лв. и ще бъдат използвани за дооборудването на вече изградените лаборатории с научно-изследователска апаратура и софтуер, както и за закупуване на обзавеждане за нуждите на отделните звена в парка.

Средства са заложени и за предоставяне на услуги на инкубираните предприятия, за създаването на база данни за научната инфраструктура в София и за софтуерна платформа за споделеното й ползване.

Какви са основните приоритети в развитието на "София Тех Парк"?

Един от най-важните ни приоритети е да заработи по-активно Лабораторният комплекс. Също така работим усилено по обявяване на конкурси за избор на инвеститори в Зоните за бъдещо развитие на парка, които да изградят своите изследователски и развойни центрове. Решение на новото ръководство е това да става по ясни критерии и с публични процедури, в които може да участва всеки, който има възможност и желание. Вече е обявен конкурс за една от зоните за развитие, в която е предвидено застрояване от около 35 000 кв. м РЗП. Плановете ни са в най-кратки срокове публични процедури да бъдат обявени и за други зони.

Съвсем скоро ще бъде готова и процедурата за формиране на Бизнес съвет за развитие. Искаме към "София Тех Парк" да има консултативен съвет, който да бъде съставен от авторитетни личности, чиито знания и опит могат да помогнат за развитието на парка. Това може да помогне за подобряване на връзките с потенциални партньори.

Сред приоритетите ни е да изградим и устойчив модел на развитие, който да бъде основан на така наречения златен триъгълник – университети, публични институции и бизнес. Искаме да разширим връзките с университетите, училищата и другите изследователски центрове в страната, които работят в приоритетните области за парка.

В преговори сме с една от водещите ИТ компании за създаване на първата постоянна експозиция в Музея Експиремантариум, която ще бъде насочена към децата и ще им даде възможност по един интересен и интерактивен начин да се запознаят с вълнуващия свят на технологиите. Експериментариумът вече беше домакин на шестата Европейска конференция по образователна роботика и на световноизвестното състезание по приложна роботика Botball.

"София Тех Парк" има изградени връзки с технологични паркове от цял свят, което дава възможност да заимстваме от техните успешни модели, да работим по съвместни проекти. Екипът ни в момента работи на пълни обороти да се ускори реализирането на идеята това да е място, където се раждат иновации. Основните ни цели за Инкубатора са да се развие общността в него, все повече стартиращи компании да си взаимодействат с научния сектор, да използват продуктите на научноизследователската и развойна дейност и да намират пазарна реализация.

За развитието на парка искаме да ангажираме всички заинтересовани страни, а не просто да бъдем няколко души, които си имат "своята" концепция. Това е и причина да стартираме инициативата Ден на отворените врати в научно-технологичния парк, чието първото пилотно издание вече се състоя. Тя ще се провежда всеки последен петък от месеца.

Всяка сряда от 14.00 до 15.00 часа организираме и Час за среща с ръководството на научно-технологичния парк, в който всеки може да се разговаря с представител на управлението, да сподели виждания, идеи, критики и предложения, да се запознае с възможностите, които предоставя паркът и отделните звена в него. Искаме да бъдем отворени и прозрачни - дейностите, които се случват тук, да бъдат видими и достъпни.

Лабораторният комплекс в парка е основно звено. Има ли вече интерес от страна на бизнеса да използва лабораториите?

За щастие не липсва интерес от частни компании да използват лабораториите на парка. Имаме запитване и се водят преговори с фирми от сектори като здравеопазване, ИКТ и ХВП и други. Интересът е както за съвместни разработки, така и за наемане на лабораториите. Лабораториите се ръководят от водещи учени от три висши учебни институции – Софийски университет, Технически университет - София и Медицински университет - София. Има и колеги от БАН. Научният капацитет е на световно ниво. Лабораториите разполагат и с модерно научно оборудване. С колегите от Сдружението за Научно-изследователска и Развойна Дейност, които управляват Лабораторния комплекс, работим за доизграждането на успешен и ефективен модел на работа на комплекса.

Възможно ли е "София Тех Парк" да реализира печалба и за колко време ще се върне инвестицията?

Целта на научно-технологичния парк не е основно да реализира печалба, а устойчиво да се развива и да създава иновации. Практиката на развитите технологични и научни паркове показва, че инвестицията се възвръща за около 10-15 години. Ще дам пример с технологичния парк "Адлерсхоф" в Берлин, с чиито представители имахме среща преди три седмици. През 2013 г. направената инвестиция от общественото дружество е била 10 млн. евро, а  възвращаемостта дошла от данъци на компании и институции, работещи в парка за същата година е 41 млн. евро за общинския бюджет и 37 млн. евро за федералния. Това е около 8-кратнa възвръщаемост. Това се случва 20 години след построяването на парка. Период, в който федералното и общинско управление, са участвали със значителни инвестиции. Въпреки че е държавно предприятие паркът в Германия има специален статут, който е дал възможност да се развиват по-динамично и гъвкаво.

Този пример показва, че трябва да имаме правилно очакване по отношение на развитието на "София Тех Парк". За съжаление няма как веднага да се получи пълна интеграция между отделните звена в него и да се постигнат резултати изведнъж. Затова е нужно да има дългосрочно планиране, като всички заинтересовани и участници в екосистемата да бъдат ангажирани в това. Има много идеи и проекти, които могат и трябва да бъдат реализирани, но трябва да работим всички заедно в една посока. Медиите също могат да помогнат като говорят по-активно за наука, иновации, предприемачество и показват повече добри примери.

"София Тех Парк" АД е дружество, което има за цел да създава иновации, има ли вече такива?

"София Тех Парк“ АД е дружество, което има за задача да създаде среда, условия и възможности за реализиране на иновации чрез подобряване на връзката и взаимодействието между науката и бизнеса с цел създаване на иновативни стоки и услуги, които да получат успешна реализация на пазара, както и да подпомага стартиращите компании и на науката като цяло.

В Инкубатора на "София Тех Парк" вече разработват свои иновативни идеи 25 стартиращи компании (информация за тях можете да намерите на сайта на дружеството). Неотдавна свой иновационен център отвори и Майкрософт. Някои от стартъпите вече са успешни не само на българския, но и на световните пазари. Научните екипи от Лабораторния комплекс кандидатстват със свои проекти за финансиране от различни национални и европейски фондове и програми. Очакваме съвсем скоро научна дейност да се ускори и да доведе до създаване на научни открития и иновации.

Срещнахте ли се вече със собственика на "Уолтопия" Ивайло Пенчев?

Да, новият борд на парка направи няколко срещи с г-н Пенчев и екипа му. Дискутирахме въпросите, които той постави пред обществото и касаещи договора за право на строеж, който има между "София Тех Парк" и "Уолтопия" и заедно търсим тяхното решение.


35
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
34
1
 
11
 
! Отговори
Виолета Димитрова преди 4 години
Познавам Натанаил от достатъчно години, за да знам, че е човек, който знае какво говори и стои зад думите си със знания, умения и опит, а и житейски ценности и морал. Възрастта не винаги е критерий за това какво може да постигне даден човек. Успех, Нати!

Много от нас сме достатъчно разочаровани и обезверени от случващото се в страната ни вече десетилетия наред... вместо да обиждаме и да мразим, не е ли по-добре да насърчим младите, умни, знаещи и можещи хора в страната ни?!
33
0
 
5
 
! Отговори
Баба Марта през май преди 4 години
До Дедо Мраз

Дедо Мраз,
А тия честните дали не са и те от бандюгите?

Иначе да, журналистите трябва да заливат с позитивни новини, за предпочитане ИСТИНСКИ!
32
1
 
13
 
! Отговори
Дедо Мраз преди 4 години
А дано!

Само да не го прецакат, както прецакаха всички честни хора в политиката...(няма да ги цитирам)

Наистина има нужда от такива хора в управлението на ТехПарка.

Ходете на отворените врати и тогава пробвайте с опорните точки!

ЖУРНАЛЯГИТЕ ДА ИДАТ ДА ГЛЕДАТ СЪЩО!
31
3
 
18
 
! Отговори
Д.В. преди 4 години
Натанаил е изключителен професионалист с висок морал и ценности. Щастлив съм, че именно той е на тази позиция. Това ми вдъхва надежда.

Точно като вас и аз съм един обезверен гражданин, който заради многото игрички и шуробаджинащина, трудно се доверявам. Разликата е че този път познавам човека и знам, че мога напълно да му се доверя. Успех Нато! Вярвам в теб!
30
1
 
10
 
! Отговори
Стан преди 4 години
Най ми е любима пейката с usb портовете, а до нея пръскачките за тревата, които да не си помислите, че пръскат точно в портовете...Няма такова нещо. Мисъл ли бе да го опишеш...
29
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До Анонимен
"Аз не виждам къде са похарчени 200милиона , има само една нова сграда и тя е частна Уотопия , държавата е в сградите на казармата"

Имате ли представа какво има в сградите? Празна сграда работа не върши.
Момчето се е изказало доста скромно. Бях на посещение и имам идея какво чудо е техпарка.
28
3
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До Пешо

Икономиката не е наука , а религия за грабеж .. Все едно е учил в медресе в Пакистан..
27
5
 
15
 
! Отговори
Пешо преди 4 години
Браво на момчето, стискам му палци да развие софия тех парк в това, което трябва да бъде. Да, млад е, но има солидна биография за годините си. Точно такива хора трябва да поемат държавата - времето на комунистите мина и е крайно време да ни освободят от присъствието си. Надеждите ми да се случат хубави неща отново се възраждат. Ревът на путинските тролове тук още повече ме убеждава.
26
3
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Аз не виждам къде са похарчени 200милиона , има само една нова сграда и тя е частна Уотопия , държавата е в сградите на казармата..
25
8
 
5
 
! Отговори
Питащ преди 4 години
Поредната Калинка ??
24
2
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Нали идеята на Дянков и Сорос фондациите бе науката да се прави в университета, А подарете сега технопарка на СУ или ТУ..
23
5
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Този ми Дава за пример Германците - дадоха или подариха 2 милиарда евро на AMD да направи завод за процесори в Дрезден.. това ако не е корупция ...
22
6
 
17
 
! Отговори
Ха ха ха преди 4 години
Този тек парк беше Плевналиев и неговите олигарси да изцоцат едни пари от ЕС...... Това беше причината.......
21
0
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До Анонимен

Кой си ти консултанта , още малко и Путин се е консултирал с теб..
20
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До Анонимен

Един Българин колега програмист отиде да учи в Иннополис магистратура SE - 600 евро стипендия , после една година ще работи в руска компания за малко пари, спонсор на обучението му.
19
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
само не ми е ясно защо този т.нар. тех парк не приюти софтуерната индустрия, а тя се развива извън него, като например software ag, sap, csc ?!?
18
5
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До Анонимен
Пълна глупост - това си го прочел от путинската пропаганда, а аз съм ходил там, дори Фуджицу преди да се откажат от Иннополис в Казан се консултираха с мен. ПЪЛНА ПОРНГРАФИЯ и ПРОПАГАНДА ! Както всичко в Русия, само изглежда нормално на външен вид. Не вярвате? Разходете се до там и си купете Лексус, само дето пластмасата вътре е като на детско камионче и изжълтява на първата година, а двигателя е от Лада. Пфу, противни сте ми всички платени тролове
17
6
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Технопарковете са американска мода..
16
5
 
1
 
! Отговори
androsbg преди 4 години
" има връзки с центрове в цял свят" да се чете като " има връзки с центрове в Русия" . Това безомуие съществува само там. В България всичко е като копие от Русия, включително и мизерията.
15
5
 
6
 
! Отговори
ФАЩ АКБАР преди 4 години
Умно красифи пеерази!