¬”«‘, —Ѕ” и Ќјѕ» връчиха първите годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

16 фев 2024 12:09,  расимир јнгелов
0
¬”«‘, —Ѕ” и Ќјѕ» връчиха първите годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.

Ќа 15 февруари 2024 г. в зала 501 на ¬исшето училище по застраховане и финанси в гр. —офи€ се състо€ първата церемони€ по връчване на годишните награди от Ќационални€ конкурс за образование по икономика в средните училища за 2023 г., организиран от ¬исшето училище по застраховане и финанси (¬”«‘), —индиката на българските учители (—Ѕ”) и Ќационалната асоциаци€ на преподавателите по икономика (Ќјѕ»). Ќа не€ б€ха отличени най-добрите учители, директори и ученици от професионални гимназии с икономически профил и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с изучаване на икономически дисциплини. “е получиха публично признание за успехите си и своите умени€ и познани€, защитени при участие в национални и международни състезани€, олимпиади и при разработване на проекти и иновации.

÷еремони€та беше открита от проф. д.ю.н. Ѕорис ¬елчев, ректор на ¬”«‘, председател€ на —Ѕ” д.ик.н. янка “акева, д-р »линка ѕатърова, председател на Ќјѕ», и министъра на образованието и науката проф. д-р √алин ÷оков.

–екторът на ¬”«‘ проф. д.ю.н. Ѕорис ¬елчев поздрави отличените в национални€ конкурс и благодари за отличното сътрудничество със —Ѕ”. “ой сподели, че днешното трудно и динамично време постав€ под въпрос ценността на средното и висшето образование, а това позвол€ва в ценностната система на младите хора да се внас€т други и различни идеали, но подчерта, че именно тези предизвикателства прав€т успехите на учителите по икономика два пъти по-ценни. ѕодчерта, че ¬”«‘ се старае да надгради постигнатото от учителите и заедно със —Ѕ” и Ќјѕ» гради солиден мост между средното и висшето образование като естествено продължение в името на постигане на високи образователни резултати. –азказа за мотиваци€та за учред€ването на Ќјѕ» и изтъкна, че Ќационални€т конкурс за образование по икономика в средните училища за 2023 г. е значима стъпка напред към реализирането на още по-високи резултати.

ѕредседател€т на —Ѕ” д.ик.н. янка “акева изрази сво€та благодарност към проф. д.ю.н. Ѕорис ¬елчев за прекрасното партньорство между —индиката и ¬”«‘, а после го поздрави, че завършилите ¬”«‘ намират най-добрата реализаци€ в структурите на управлението на страната и в бизнеса. “€ подчерта, че инициатор на иде€та за Ќационални€ конкурс за образование по икономика в средните училища и съвместната му реализаци€, е именно на ректора на ¬”«‘, а после подчерта значимостта на форума и посочи, че националните награди са важен момент за поощр€ване на директорите и учителите по икономически дисциплини и за професионално насочване на младите хора към успешна реализаци€ на пазара на труда.

√-жа “акева изрази задоволство, че форумът събира най-добрите ученици, най-добрите учители по икономика, притежаващи кураж и силна амбици€. ƒ-р »линка ѕатърова, председател на Ќјѕ», подчерта, че значими€т национален конкурс изгражда механизъм за ползотворно сътрудничество между средното и висшето образование, доказва професионалното развитие на преподавателски€ състав и дава възможност на педагозите, преподаващи икономически дисциплини, да из€в€т сво€ социален и икономически капитал.

¬ своето приветствие към участниците, организаторите и гостите на церемони€та,  министърът на образованието и науката проф. д-р √алин ÷оков благодари на ректора на ¬”«‘ за това, че университетът формира нови измерени€ на изградената екосистема на съвременното образование. ѕоднесе поздрави към ¬”«‘ и —Ѕ” за инициирането на създаването на Ќјѕ», за организирането на Ќационални€ конкурс и подчерта, че това е правилни€т път към издигането на престижа на учителската професи€ и изграждане на мотиваци€ сред образователните лидери. ћинистър ÷оков сподели, че е изключително щастлив, че може да награди във високите отличи€ учителите, директорите и учениците, които са про€вили креативност, устойчивост и иновативност в образованието по икономика. ¬ заключение министър ÷оков изтъкна, че националните награди, връчвани от ¬”«‘, —Ѕ” и Ќјѕ», са знак към педагогическата общност и училищните директори и възможност за определено професионално признание, защото то не се измерва само чрез по-високото заплащане, но и чрез признание от професионалистите, общността, учениците и родителите.

¬ Ќационални€ конкурс на ¬”«‘, —Ѕ” и Ќјѕ» взеха участие над 80 учители, ученици от 11. и 12. клас и директори, а авторитетна комиси€, съставена от преподаватели и експерти на организаторите, с председател доц. д-р ƒжеймс …оловски, зам.-ректор на ¬”«‘, разгледа всички номинации в Ќационални€ конкурс и определи победителите в отделните категории.

¬ категори€ „”чител на годината“ за 2023 г., в ко€то се представиха над 40 учители по икономика от средни училища в ц€лата страна, б€ха отличени трима учители. “е получиха равностойни награди, парични премии в размер на 1000 лв. и отстъпка от 20% при записване на магистърска или докторска програма във ¬”«‘, плакет и грамота. ¬исоките отличи€ б€ха връчени от министър ÷оков на ћаргарита  оцева, старши учител в Ќационална търговско-банкова гимнази€, гр. —офи€, —танимира ѕетрушкова, старши учител в Ќационална финансово-стопанска гимнази€ (Ќ‘—√), гр. —офи€, јнели€ ѕопова, старши учител в ѕрофесионална гимнази€ по икономика и туризъм „ѕроф. д-р ј. «латаров“, гр. ѕетрич. —пециални награди в тази категори€ – отстъпка от 15% при записване на магистърска или докторска програма във ¬”«‘ и грамота – получиха: »рена ѕетрова, учител в —” „’ристо Ѕотев“, гр. »хтиман, јнета јнгелова, главен учител в ѕрофесионална гимнази€ по икономика и управление „≈лиас  анети“, гр. –усе, и ¬асилена  ръстанова, учител в ѕрофесионална гимнази€ по туризъм „ѕроф. д-р јсен «латаров“, гр. ¬арна.

¬ категори€ „ƒиректор на годината“ за 2023 г. с първа награда б€ха отличени двама директори. ћа€ √ешева, директор на Ќ‘—√, гр. —офи€, беше наградена от ректора на ¬”«‘ проф. д.ю.н. Ѕорис ¬елчев. ƒ-р ¬ан€ ћинева, директор на 15. —” „јдам ћицкевич”, гр. —офи€ получи отличието си от д.ик.н. янка “акева, председател на —Ѕ”. “е получиха парични награди в размер на 2000 лв. и отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на ¬”«‘, плакет и грамота. —ъс специална награда в тази категори€ бе отличена ћари€ √еоргиева, директор на Ќеврокопска професионална гимнази€ „ƒимитър “алев“, гр. √оце ƒелчев.

¬ категори€ „”ченик на годината“ за 2023 г., в ко€то участваха над 30 ученици от 11. и 12. клас от средните училища в страната, б€ха връчени три равностойни първи награди, плакет и грамота на ћилен «латев, ученик от 12. клас в ѕрофесионална гимнази€ по икономика „»ван »лиев“, гр. Ѕлагоевград, Ќикол Ѕогданова, ученичка от 12. клас в Ќеврокопска гимнази€ „ƒимитър “алев“, гр. √оце ƒелчев, и јлександра  араиванова, ученичка от 12.  лас в Ќационална търговска гимнази€, гр. ѕловдив. “е получиха своите отличи€ от ѕолина ћарковска, старши специалист „ омуникации“, „јурубис Ѕългар舓 јƒ, √ергана янакиева, директор „„овешки ресурси и администрац舓, „ƒънди ѕрешъс ћеталс“, и “еодор ћаринов, член на кънтри тийма на  ¬— √руп за Ѕългари€, член на ”—, изпълнителен директор „‘инанси“ на ќбединена българска банка, които подчертаха значимостта на взаимодействието между бизнеса и средното образование и подкрепата си за най-добрите учители по икономически дисциплини, най-добрите директори и ученици.

¬ същата категори€ б€ха отличени със специални награди и още трима ученици. Ќосителите на специални награди Ѕо€н янев, ученик от 12. клас в «емеделска професионална гимнази€ „ лимент “имир€зев“, гр. —андански, ¬ивиан ѕетрова, ученичка от 12.  лас в ѕрофесионална гимнази€ „ѕроф. д-р јсен «латаров“, гр. ¬идин, и ћелин ¬ели, ученичка от 12. клас в —” „…ордан …овков“, гр.  ърджали, получиха 30% отстъпка при записване в бакалавърските програми на ¬”«‘ и грамоти.

Ќа тържествената церемони€ присъстваха над 100 директори, учители, ученици, началници на –егионални управлени€ на образованието от ц€лата страна, експерти от ћќЌ, синдикални и образователни дейци. —ъбитието завърши с обща снимка на всички наградени и награждаващи официални лица и с пожелани€ за много успехи и високи постижени€ през 2024 г.

√одишните награди за образование по икономика в средните училища б€ха организирани с подкрепата на ј1, „јурубис Ѕългари€” јƒ, „“рейс √руп ’олд“ јƒ, генерални спонсори, „јсарел-ћедет“ јƒ и „ƒънди ѕрешъс ћеталс“, основни спонсори, и „ќбединена българска банка“ јƒ, спонсор на събитието.

ћедийни партньори на събитието са Bulgaria ON AIR, Investor.bg, Dnes.bg и в. „”чителско дело”.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


0
ќще по темата: ¬”«‘
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари