Всеки 4 от 10 работодатели е искал компенсация за служители

Около една трета са концентрирани в София и са за по месец
0
Всеки 4 от 10 работодатели е искал компенсация за служители
Снимка: Dnes.bg

Компенсации на 8 411 работодатели са изплатени към 30 юни за общо 157 862 работници и служители. Изплатената сума възлиза приблизително на 128,9 млн. лв.

Приблизително 4 от всеки 10 работодатели са се възползвали от компенсациите през трите месеца. Малко по-малко от една четвърт от работодателите са ползвали мярката един месец, по данни на НОИ, публикувани в информационния му бюлетин.

За сравнение, за близо 35% от наетите са изплатени компенсации само през един месец в рамките на периода,
приблизително колкото е делът на наетите, за които са изплатени компенсации през два месеца, независимо за
какъв брой работни дни е плащането.

Разпределението на работодателите, възползвали се от мярката, показва, че най-голямата част от тях са от
търговията (26,4%), следвани от хотелиерството и ресторантьорството (19,3%). Това са секторите,
които бяха най-силно засегнати от ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса COVID-19.

При наетите лица доминира секторът на преработващата промишленост. Макар и само 15,4% от работодателите
да са от тази икономическа дейност, там са 46,6% от наетите лица и близо 39,5% от изплатените средства. Причината е, че това са предприятия с по-голям брой наети лица, докато при търговията, хотелиерството и ресторантьорството доминират предприятия с по-малък брой наети.

В териториален план около една трета от работодателите и наетите лица и около 38% от изплатената сума
са концентрирани в област София-град. Другите области, в които има по-голяма концентрация на средства, са
Бургас (7,6%), Пловдив (7,5%) и Варна (5,8%). Това е логично, имайки предвид че в тези области има най-голям
брой заети. Освен това, в икономиката им важно значение имат преработващата промишленост, търговията,
хотелиерството и ресторантьорството.

През март компенсацията се изплащаше за времето след въведеното извънредно положение, т.е. след 13 март, поради което подкрепата не е за цял месец. С това се обяснява голямата концентрация в групата до 200 лв. включително. Независимо от това, за другите месеци структурата на работниците и служителите по размер на компенсацията е близка - най-много са наетите, за които са изплатени компенсации под 400 лв.

Според НОИ това дава възможност да се направи изводът, че възнагражденията, върху които са се осигурявали
работниците и служителите, за които са изплатени компенсации, не са високи.


0
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари