Ще оценяват десетокласниците за дигитални умения

Парите за ВУЗ-овете ще зависят от качеството на образованието
24 яну 2015 14:45, Мария Захариева
3
Ще оценяват десетокласниците за дигитални умения
Снимка: архив, Булфото

Въвеждане на национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в десети клас, се предвижда в раздела за образование и наука в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., пише БТА.

За седми клас е предвидено да има национално онлайн външно оценяване по обществени науки, както и национално онлайн външно оценяване по природни науки. Като цел е записано осигуряването на нормативни условия за въвеждане на дигитални методи за оценяване на постиженията на учениците.

Предвижда се също усъвършенстване на системата за финансиране, контрол и отчетност на предучилищното и училищното образование, като в системата на делегираните бюджети да се включи компонент за качество.

Програмата предвижда разкриване на нови детски градини и въвеждане на иновативни форми на организация за ранно образование на децата в предучилищна възраст. Сред мерките е посочено създаването на условия и ред за функциониране и финансиране на защитени детски градини и средищни детски градинив страната. Предвижда се и повишаване на обхвата на 5- и 6-годишните деца в подготвителните групи, както и на създаване на обществени съвети към детските градини и училищата.

Правителството ще изпълнява програми за обновяване и модернизиране на материално-техническата база в професионалните училища, както и ще се разработват държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии. Предвиждасе координиране на образователните програми в професионалните училища с браншовите организации и увеличаване на практическата форма на обучение в реалния бизнес. Трябва да бъде направен и анализ на професионалната училищна мрежа, както тя да бъде оптимизирана и модернизирана според потребностите на съответния регион. Необходимо е също да бъде засилена връзката между професионалното образование и бизнеса в аграрния отрасъл, се посочва в правителствената програма.

Финансирането на висшите ни училища трябва да бъде променено, като поетапно, минимум 50 процента от субсидията им, да е за качество на образованието.

В управленската програма е записано въвеждането на устойчив финансов модел за издръжка на обучението във висшите училища, основан на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с пазара на труда. Документът предвижда да бъдат определени приоритетните професионални направления във висшето ни образование. Необходими са и промени в Закона за висшето образование в частта за определяне на броя на приеманитеза обучение студенти и докторанти, както и на таксите за обучение в държавните висши училища.

Според програмата трябва да бъдат въведени контролни механизми от страна на държавата, които да гарантират предлагане на качествено висше образование от всички висши училища и прилагане на критериите за получаване на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" и на образователната и научна степен "доктор".

Сред мерките е посочено усъвършенстване на акредитационния модел и рейтинговата система на висшите училища за осигуряване на обективна оценка на качеството на обучението за нивото на подготовка и реализацията на завършилите.

Сред основните цели е стимулиране на интернационализацията на висшето ни образование и "превръщането на България в силен и привлекателен регионален център за модерно висше образование с европейски профил, атрактивен за студенти от Европа и света". Затова ще бъде оказвана подкрепа за активно участие на българските университети в международни прояви за рекламиране напредлаганото от тях обучение. Ще се насърчава също "входящата и изходящата мобилност на студенти и преподаватели".

Правителствената програма предвижда регламентиране на възможността за оценяване на качеството на висшето ни образование от авторитетни европейски акредитационни институции, както и от чуждестранни експерти. Възнамерява се да има обединяване на институционалната и програмната акредитация на университетите.

Необходима е реформа във фонда "Научни изследвания", за да се гарантира прозрачност на конкурсите, се посочва в програмата на МС. В нея се допълва, че трябва да бъде разработена електронна платформа за кандидатстване,управление и отчитане напроекти на фонда.

Програмата предвижда изграждане на високотехнологични паркове и центрове за върхови научни изследвания, за иновации и трансфер на технологии към българската индустрия. Необходимо е и поддържането на национална интерактивна платформа за връзката образование-наука-бизнес. Трябва да бъдат насърчавани и съвместните изследвания между научни организации, висшите училища и предприятията, е записано в управленската програма.
 


3
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
3
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
всички ще са достойни за Алма Матер.с тез телефони и таблети в час и по цял ден нищо чудно да са отличници и без изпит да ги вземат във всеки университет
2
0
 
3
 
! Отговори
Рязан Кольо преди 6 години
Значи ще лъскат вече и в час.
1
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
"***" десетокласник НЯМА