Дистанционно висше образование в НБУ

Може да се обучавате на всяко място в България или извън нея
Обновена: 12 авг 2013 10:38 | 12 авг 2013 10:38, Екип на Dnes.bg
Дистанционно висше образование в НБУ
Снимка: НБУ

През 2013 година Нов български университет обявява прием на студенти с дистанционна форма на обучение в 7 бакалавърски и 10 магистърски програми. 

Водещ принцип в Нов български университет e свободата - студентите избират курсовете, които посещават или които изучават дистанционно. Дистанционното обучение в НБУ се провежда на базата на предварително подготвени учебни материали, част от които студентите получават в електронен вид чрез достъп до системата за електронно обучение Мудъл НБУ. Учебните материали са учебници, справочници, аудиолекции, филми, интерактивни демонстрации, тестове и др.

За по-доброто усвояване на учебния материал се провеждат срещи с преподавателите (консултации) в почивните дни и извън работно време. Всички консултации се записват, след което студентите получават достъп до записите в интернет. Също така студентите участват в интернет форумите към курса и комуникират с преподавателите и състудентите си онлайн.

Дистанционните програми са идентични с едноименните редовни програми в НБУ и студентите имат възможност да се прехвърлят от едната форма на обучение към другата със съгласието на Декана на съответния факултет.

Запознайте се с дистанционните програми на Нов български университет http://ecatalog.nbu.bg/ и с условията за кандидатстване и прием.

От юни 2013 г. стартира изпълнение на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04 – 0037„Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът ще продължи 19 месеца и след завършването му Мудъл НБУ ще предлага виртуална класна стая, а обучението от над 15 аудиотории ще може да се излъчва пряко, записва и споделя; студентите, преподавателите и служителите от програмите с най-интензивна електронна форма на обучение ще са преминали обучение за ползване на оптималните възможности на електронното обучение и в редица курсове на програми с дистанционна форма на обучение ще е осигурено пълноценно мултимедийно учебно съдържание.
 


Още по темата: обучениеНБУ
Още от
Спонсорирано съдържание