Как да задържим служителите си

Вниманието на HR специалистите ще бъде насочено към ангажиране на служителите
Спонсорирано съдържание | Обновена: 29 яну 2014 08:14 | 28 яну 2014 10:11, Александър Попов
Как да задържим служителите си

През последните години HR дейността се утвърди и стана неизменна част от компаниите.

Според Джийн Майстер, международно признат американски консултант по темата за бъдещите условия на труд, тази година се очертава да бъде още по-вълнуващa за специалистите по човешките ресурси, а ролята им за бизнеса ще бъде по-важна от всякога. И ако до миналата година вниманието им бе насочено към оптимизация на бизнес процесите и редуциране на разходите, то през 2014 г. HR специалистите ще обърнат поглед към задържането и ангажираността на служителите.

Тези теми ще бъдат дискутирани по време на семинарната програма на единственото HR изложение в България HR Industry (http://hrindustry.bg/for-visitors/). Сред акцентите ще бъдат:

Ангажираността и задържането на служителите ще се превърне в основен приоритет – много изследвания са доказали връзката между управлението на служителите, тяхната ангажираност и ефективността им. От изключителна важност за изграждането на доверие у служителите е компанията да има добре изградена стратегия. Успешната стратегия за ангажираност на служителите се нуждае от активната подкрепа на управителите и мениджърите. Трябва да има ясно поставени цели, визия и ценности, както и непрестанна комуникация с персонала. Компаниите трябва да имат добре изградени системи за управление и изграждане на екипи и/или са провеждат различни  сплотяващи служителите мероприятия.

Обучения, обучения, обучения – все повече ще се набляга на повишаването на квалификацията на служителите. Вътрешнофирмените обучения ще станат почти задължителни за всяка уважаваща се компания. HR-ите трябва да обърнат еднакво внимание както на професионалните тренинги (специфични технически умения, владеене на чужди езици и други), така и на чисто личностните (работа в екип, развитие на лидерство, устойчив мениджърски екип).

Нови техники за подбор на персонала – практиките за наемане на служители ще стават все по-иновативни и креативни. Автобиографията в текстов вид отдавна не е достатъчна, за да убеди HR-ите, че даден кандидат е подходящ за позицията. Тази година в България ще се разрасне използването на специализирани софтуери за видео интервюта. Новите технологии ще позволят на специалистите Човешки ресурси да провеждат дистанционни интервюта за работа. Това ще позволи на HR-ите да насрочат и проведат повече интервюта за по-кратко време и да оптимизират процеса по наемане на нови служители. Очаква се все повече компании да се доверят на Video Recruit и да се уверят в ползите му.

По-голямо влияние на социалните мрежи – репутацията на компаниите става все по-важна за служителите. Преди да кандидатстват за определена позиция, голяма част от хората проучват бъдещия си работодател. И като се имат предвид напредналите технологии, е напълно нормално те да търсят информация не само от близки и познати, но и онлайн. Ето защо специалистите по човешки ресурси ще трябва да положат усилия за изграждането и утвърждаването на фирмения имидж (Employer Branding). В замяна ще очакват същото и от кандидатите за работа. Както през изминалата година, така и през 2014 г. тяхното поведение в социалните мрежи ще бъде наблюдавано от специалистите по подбор на персонала.

Повече за тенденциите в услугите в сферата на човешките ресурси може да научите по време на HR изложението HR Industry (www.hrindustry.bg). Събитието ще се състои на 13 февруари 2014 г. в Интерпред СТЦ – София и се организира за трета поредна година от JobTiger, с финансовата подкрепа на Metlife.


Още по темата: HR специалист
Още от
Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации