Как работят борсово търгуваните фондове (ETF) и защо са атрактивни за инвеститорите

Нови борсово търгувани фондове улесняват достъпа на българските инвеститори до пазарите на акции от ЦИЕ
Препоръчан материал | 25 яну 2018 09:00, Мартин Иванов
Как работят борсово търгуваните фондове (ETF) и защо са атрактивни за инвеститорите
Карта на 11-те ETF инстпрумента на Експат

4.8 трлн. долара са средствата, инвестирани в световен мащаб в борсово търгувани фондове (exchange-traded funds) към края на 2017 г. Последните десетилетия бяха белязани от сериозно развитие на този тип инструменти, а комбинацията от леснота, диверсификация, гъвкавост, ниски разходи и данъчна ефективност прави ETF фондовете все по-привлекателни за индивидуални и институционални инвеститори.

Борсово търгуваните фондове (ETF) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Така този тип инструменти комбинират най-доброто от двата свята – диверсификацията на взаимните фондове с простотата и гъвкавостта на борсовата търговия. Разходите също обикновено са по-ниски – инвеститорът плаща брокерска комисиона за една акция, а на практика получава букет от инструменти, намалявайки специфичния риск на инвестицията.

Голяма част от борсово търгуваните фондове се управляват пасивно. Докато при взаимните фондове портфолио мениджър решава какви позиции да има фондът и кога да купи или продаде даден актив, то при пасивните ETF-и човешката намеса е минимизирана, като фондът има мандат да следва представянето на даден индекс. Такъв тип ETF-и са много подходящи за дългосрочна инвестиция в сектор, държава или регион, без да се налага инвеститорът да следи задълбочено пазарите, да анализира отделни позиции и да се опитва да "побеждава" пазара. Освен това се спестяват разходи за управление.

ETF-ите се търгуват на дадена борса подобно на всяка друга публична компания. Това означава, че цената на акциите на един ETF се променя в рамките на борсовата сесия в зависимост от търсенето и предлагането. В същото време този тип фондове имат т.нар. първичен пазар, където участват само квалифицирани институционални инвеститори. Първичният пазар е мястото за емитиране и обратно изкупуване на нови дялове, като цената там зависи от нетната стойност на активите. Колкото по-ликвиден е фондът, толкова по-близки са цените на двата пазара.

Нетната стойност на активите представлява текущата пазарна оценка на всички инструменти, кеш и др., които фондът притежава към даден момент. Когато акциите от даден сектор или регион, които фондът следва, поскъпват, стойността на фонда се увеличава. Съответно неговата цена на първичен пазар се покачва, което води и до повишаване на цените в поръчките за покупка и продажба на борсата (вторичния пазар, достъпен за всички инвеститори).

България също участва в пазара на ETF инструменти – през 2016 г. Експат Асет Мениджмънт създаде първия у нас борсово търгуван фонд, който следва движението на основния индекс SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, с борсов код BGX. SOFIX е съставен от 15-те най-големи и ликвидни компании на Българска фондова борса – София. Фондът на Експат инвестира във всички тях в пропорции възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити, като по този начин осигурява лесен, диверсифициран, ликвиден и прозрачен начин за инвестиране на българската борса, без да е необходимо да се анализира и следи всяка акция.

В началото на годината този фонд стана и първият български инструмент, регистриран за търговия на голям западен пазар. От 10 януари Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се търгува и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA).
През 2018 г. Експат Асет Мениджмънт стартира още 10 борсово търгувани фонда, следващи движението на индекси на акции от държави от Централна и Източна Европа: Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония и Гърция. С тях Българска фондова борса – София се превръща в единствената платформа в региона, предлагаща пряка възможност за следване на представянето на толкова пазари от Централна и Източна Европа.

Фондовете за Полша, Чехия, Румъния и Гърция от 17 януари се търгуват на БФБ, за останалите 6 регистрацията предстои до седмици.

Име на фонда Индекс, който следва Борсов код
EXPAT GREESE ASE UCITS ETF ATHEX Composite на Athens Stock Exchange GRX
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF BET-BK на Bucharest Stock Exchange ROX
EXPAT CZECH PX UCITS ETF PX на Prague Stock Exchange CZX
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF WIG20 на Warsaw Stock Exchange PLX


Така българските инвеститори вече могат да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към полския пазар, например, само с един клик, от офиса си в София – купувайки борсово търгувания фонд Expat Poland WIG20 UCITS ETF (борсов код PLX), който следва представянето на 20-те компании от индекса WIG20.

Чрез борсово търгуваните фондове на Експат се преодоляват редица недостатъци, характерни за много от пазарите от ЦИЕ, като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори.

Планът на Експат е всички фондове да бъдат регистрирани за търговия и на борсата във Франкфурт, което би осигурило на българските и международните инвеститори лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона.

 

Имиджова публикация

Още от
Спонсорирано съдържание