“Бизнес Логистичен Център София” залага на енергийно ефективен подход

“ЧЕЗ ЕСКО България” изгради за компанията покривна фотоволтаична система с инсталирана мощност от 151 kWp
Спонсорирано съдържание | Обновена: 14 дек 2020 10:42 | 14 дек 2020 09:51, Красимир Ангелов
“Бизнес Логистичен Център София” залага на енергийно ефективен подход

“ЧЕЗ ЕСКО България” изгради за компанията покривна фотоволтаична система с инсталирана мощност от 151 kWp

Интервю по темета със Стефан Митов, Член на Съвета на директорите на „Бизнес Логистичен Център София“ АД.

Разкажете ни накратко за „Бизнес Логистичен Център София“ и какво ви накара да обмислите въвеждане на енергийно-ефективни мерки?

"Бизнес Логистичен Център София“ (BLCS) стартира през втората половина на 2007 г. и е завършен в началото на 2010 г. Основна дейност на компанията е отдаване на складови, търговски и офис площи под наем, но освен това предлагаме и широк кръг от услуги, отговарящи на нуждите на бизнеса. BLCS разполага с над 20 000 кв.м складови, офис и търговски площи, заведение за хранене, бензиностанция, както и с 500 прилежащи паркоместа.

Големи привърженици сме на всички процеси, водещи до оптимизации в разходването на ресурси и най-вече зелената енергия и мерките за енергийна ефективност. Винаги сме се стремили нашите сгради да надхвърлят сериозно нормативните изисквания в тази сфера. През февруари тази година предприехме още една стъпка в тази посока като стартирахме изграждане на покривна фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност от 151 kWp (киловат пика).

Какво беше важно за вас при избор на консултант и изпълнител на проекта?

Работим с ЧЕЗ от над 15 години, в които те се доказаха като надежден и коректен партньор. Решихме да им се доверим отново, най-вече заради цялостната услуга, която предлага ЧЕЗ ЕСКО – от анализ на консумацията и предложение за оптимално решение, изготвяне на проектната документация, съгласуване с институциите, изграждане на централата, до пускането й в експлоатация. Не без значение беше и предложената гъвкава схема на финансиране.

Какъв е ефектът, който отчитате след въвеждане в експлоатация на изградената за вас фотоволтаична система?

За краткото време от пускането в експлоатация на фотоволтаичната централа в средата на месец юни 2020 г. тя е произвела над 100 000 kWh електроенергия. Това съответства на спестени въглеродни емисии от над 95 тона. Така значителна част от потребяваната от нас енергия през светлата част на деня се генерира от възобновяеми източници. В същото време наред с нашия принос към намаляване на въглеродните емисии, с помощта на изградената система намаляваме разходите ни за покупка на електрическа енергия от мрежата и реализираме финансов ефект. При очаквания експлоатационен срок от 25 години на фотоволтаичната система, общият финансов ефект е в размер на не по-малко от 650 000 лв.


Още по темата: ЧЕЗ
Още от
Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации