Толерантността към "различните хора" на национално ниво все още не е толкова широко застъпена

Спонсорирано съдържание | 22 апр 2021 17:35, Красимир Ангелов
Толерантността към "различните хора" на национално ниво все още не е толкова широко застъпена

Скорошно национално количествено изследване на маркетингова агенция BluePoint, проведено през януари 2021 г. по поръчка на TELUS International Bulgaria показва, че толерантността към “различните хора” на национално ниво все още не е толкова широко застъпена - само 2,3% смятат, че българите сме изключително толерантни, докато 49,5% твърдят, че обществото спада в графа “по-скоро нетолерантни”. Що се отнася до усещането колко толерантни са работодателите у нас, 34% споделят виждането, че те не са “отворени” към различията в кандидатите за работа.

Според резултатите от изследването пазарът на труда в България продължава да бъде динамичен. Около 70% от анкетираните споделят, че става все по-трудно човек да намери и да започне работа. А една трета от анкетираните посочват и наличието на предразсъдъци, като на 30% от респондентите им се е налагало да скрият външен белег, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друго поради страх от неприемане.

Толерантността към "различните хора" на национално ниво все още не е толкова широко застъпена

Въпреки положителната тенденция, която в голяма степен се дължи на навлизането на все по-големи компании у нас, прилагащи “политика на толерантност/приемане”, резултатите посочват, че има път, който предстои да бъде изминат. Проучването проследява и кои според потребителите са неприемливите въпроси по време на интервю за работа. Сексуална ориентация - 73,3% и цвят на кожата - 69,3% са следвани от религиозна принадлежност - 57%, планове за деца - 55% и етническа принадлежност - 46%.

Освен на национално ниво, темите за предразсъдъците и приемането бяха проучени и сред служителите на TELUS International Bulgaria. В анонимно изследване над 83% от служителите на компанията споделят, че никога не са усещали нетолерантност. Това се подкрепя и от факта, че 98,7% от тях смятат, че компанията попада в категориите “изключително толерантни” и “по-скоро толерантни” работодатели на българския пазар.

Толерантността към "различните хора" на национално ниво все още не е толкова широко застъпена

Вярвайки, че когато служителите се чувстват приемани на работното място, те запазват висока мотивация за развитие с пряк ефект върху бизнеса, TELUS International Bulgaria стартира национална кампания „Бъди себе си“. Тя цели да започне диалог за преодоляване на предразсъдъците в процеса на кандидатстване за работа и се подкрепя от редица известни личности, сред които Влади Ампов-Графа и Прея.


Като първа стъпка компанията представи част на корпоративните политики по наемане, които гарантират, че процесът по назначаване на нови служители е фокусиран изцяло върху професионалните качества на кандидата. Първата стъпка е изцяло онлайн - независим и обективен тест за оценка на нивото на владеене на чужд език и технически умения, едва след който се преминава към интервю на живо. За да се гарантира обективността, на кандидатите за работа в TELUS International не се задават въпроси от личен характер. Ставайки вече част от компанията, тя подкрепя тяхното развитие чрез структуриран план за израстване и надграждане на уменията на всеки служител спрямо индивидуалните му качества, знания и предпочитания.


Спонсорирани публикации