27 Май 2011

Имигрант в България

Българското Черноморие се оказа дом за много чужденци, които през последните години си купиха жилища и сега са имигранти. Информационен център в Бургас, освен че помага на чужденците, се опитва да убеди и българското общество, че те са образовани, интелиг