"Софийска вода" изпраща писма-покани за плащане на нередовни клиенти

Напомнителното писмо - покана е последна възможност за решаване на неуредените задължения към "Софийска вода"
6 авг 2006 10:27, Ангел Милев
"Софийска вода" изпраща писма-покани за плащане на нередовни клиенти
Изпращането на напомнителните писма - покани ще започне на 7август 2006. Снимка: Корбис
На 3 400 от общо 14 336 клиента с дълг към "Софийска вода" от район Люлин ще бъдат изпратени напомнителни писма - покани за плащане, съобщиха от дружеството. Техният общ дълг е над 1 500 000 лв.

Изпращането на напомнителните писма - покани ще започне на 7август 2006 и цели прилагането на индивидуален подход за всеки отделен клиент на дружеството, включително подписване на споразумения за разсрочено плащане.

Люлин е районът с най-голям дълг към "Софийска вода" - 3 688 923 лв., като най-голямата натрупана неплатена сума от частно лице е 8 654 лв., а средната - 257 лв.

Напомнителното писмо - покана е последна възможност за решаване на неуредените задължения към "Софийска вода" преди предприемането на всички законоустановени начини за събиране на дългове, припомнят от дружеството.