Общински наредби: Дължиш данъци – не те пускат до търг!

Общините масово с незаконосъобразни наредби, установи ВАП
0
Общински наредби: Дължиш данъци – не те пускат до търг!
Снимка: Булфото, архив

Върховна административна прокуратура установила 88 общински наредби, съдържащи незаконосъобразно въведени ограничения по отношение на гражданите и юридическите лица, съобщиха от ВАП.

В общинските наредби незаконосъобразно са въведени ограничения по отношение на физически и юридически лица, имащи задължения към общината.

В редица случаи в наредбите са въведени правила, недопускащи до участие в търг или конкурс кандидати, които са неизправна страна по договор с общината и/или дължат суми на съответната община за данъци, такси или други публични задължения, в противоречие с Закона за местните данъци и такси и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, информират от прокуратурата.

В някои общински наредби е предвидено недопускане до участие в конкурс или търг по реда на наредбите на физически и юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, спечелили са го и са се отказали от сключване на договор с общината.

Изготвени са 15 протеста до съответните административни съдилища за отмяна на норми от общинските наредби, незаконосъобразно регламентиращи административни тежести и такси, както и норми, съдържащи условия и правила извън рамката на установените със закон, касаещи разпореждането с общински имоти.

Атакуваните текстове противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива, реда за установяване и събиране на публични вземания, както и на всички законови разпоредби, регламентиращи реда и условията за упражняване на "дейности" на територията на съответната община.

По повод въведените в наредбите правила за ограничение на кръга от лица, които имат задължение към общината, прокуратурата аргументира протестите си сочейки, че с този режим се облагодетелстват едни заявители, например тези, които нямат задължения към общината, дори и само защото не живеят на територията на общината /респ. седалището им е другаде/ за сметка на други. Чрез въвеждане в общинските наредби на такива ограничения за стопанска дейност на "неизправни страни" на практика се достига до недопустимо положение - едно нарушение да предизвика повече от една неблагоприятни последици - договорната отговорност плюс допълнително изключване от дейност, която е би трябвало да е равнодостъпна за всички лица.


0
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари