ТВ програма

Актуално към 19:31 ч.

RTR

06:00
"Бялото студио"
06:40
"Романтиката на романса"
07:35
Игрален филм
09:05
Игрален филм
10:35
Таврида
12:10
Игрален филм
15:15
"Сам на себе си режисьор"
15:55
"Смехопанорама"
16:20
Вести-Москва
17:00
Вести
17:15
"Русия, моя любов"
17:45
"Смехът е разрешен"
20:00
Вести
20:15
"Верни на клетвата"
21:00
"Пешком..."
21:30
"Повече от любов"
22:15
"Абсолютният слух"
22:55
Игрален филм
02:00
Вести
03:00
Игрален филм

След 1 час започват