ТВ програма

Актуално към 16:27 ч.

RTVi

05:00
Документален екран
06:00
"Скенер"
07:00
Анимация
08:00
Детски филми
09:30
Анимация
10:00
"Заснето в СССР"
12:00
"Страната и хората"
13:00
Игрален филм
15:00
Сериал: "Автобусът"
16:00
"Арт-навигатор"
16:30
"Руски кцент"
17:00
"Забранено за тъпаци"
18:00
"В рамките на седмицата"
19:00
Документален екран
20:00
"В Ню Йорк с Виктор Топалер"
21:00
Игрален филм
23:00
"Руски акцент"
23:30
Сериал: "Автобусът"
00:30
Игрален филм
02:00
"Забранено за тъпаци"
03:00
"Заснето в СССР"

След 1 час започват