ТВ програма

Актуално към 17:49 ч.

Eurocom

06:30
Делници - с Николай Колев
10:00
Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
11:00
EuroTV Shop
11:30
Шоуто на Мавриков - с Васко Мавриков
12:30
EuroTV Shop
13:00
Новини
13:15
ЕвроДикоФ - със Сашо Диков
15:15
Новини
15:30
EuroTV Shop
16:00
Делници - с Николай Колев
19:00
Новини
19:30
Делници - с Николай Колев
20:00
Политика и спорт - с Иван Търпоманов
21:00
Психологически портрет - с Рени Анастасова
22:00
Памет без давност - с Горан Благоев
23:00
Новини
23:30
Шесто чувство
01:30
Телепазарен прозорец
02:00
EuroTV Shop
03:30
Кардиограма - с проф. Д-р Надка Бояджиева
04:30
Психологически портрет - с Рени Анастасова

След 1 час започват