ТВ програма

Актуално към 10:28 ч.

TVT

06:50
ТВТ представя България - документален филм на ТВТ
07:00
Ус килима: магията на нишките (образователен документален филм)
07:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
08:00
Археологическият парк в Сандански (образователен документален филм)
08:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
09:00
Мълчалива красота (образователен филм за познавателен туризъм)
09:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
10:00
Чифлик (образователен филм за селски туризъм)
10:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
11:00
Бели Осъм (образователен филм за селски туризъм)
11:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
12:00
Проект "Аляска" (образователен филм за планински туризъм)
12:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
13:00
България. Зимна дестинация (образователен филм за зимен туризъм)
13:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
14:00
Светилището на Дионис (образователен документален филм)
14:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
15:00
Без пътека. В снеговете... (образователен филм за планински туризъм)
15:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
16:00
Без пътека. Мътивир (образователен филм за планински туризъм)
16:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
17:00
Дом от сняг (образователен филм за зимен туризъм)
17:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
18:00
Иконописецът (образователен филм за религиозен туризъм)
18:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
19:00
Духът на Сурва (образователен филм за религиозен туризъм)
19:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
20:00
Светилището на Дионис (образователен документален филм)
20:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
21:00
Мълчалива красота (образователен филм за познавателен туризъм)
21:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
22:00
Живи въглени: село Жребичко (образователен филм за познавателен туризъм)
22:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
23:00
Писаните булки не плачат (образователен филм за селски туризъм)
23:30
Туризъм Инфо (полезна информация)
00:00
Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

След 1 час започват