КЗК предлага да отпаднат минималните цени за дейността на архитектите

Фиксирането на минимални цени е едно от най-тежките нарушения на конкуренцията
12 юни 2005 13:05,

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ предлага да отпаднат минималните цена за дейността на архитектите и инженерите-проектанти, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

  

КЗК извърши оценка на разпоредбите, които биха могли да ограничат конкуренцията в сферата на дейност на инженерите и архитектите и се произнесе със становище, с което отправя предложения за привеждане на правната уредба и саморегулациите в съответствие с целите на Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/.

   

Повод за образуване на производството беше обширният сравнителен доклад на Дирекция "Конкуренция"  на Европейската комисия, публикуван през февруари 2004 г ., в който се набляга на необходимостта страните-членки на ЕС и професионалните сдружения, камари и асоциации да преразгледат рестриктивните регулаторни режими за упражняване на свободните професии, припомнят от КЗК.                         

  

КЗК установи чрез широк обществен дебат, че професионалните услуги на архитекти и инженери са един от секторите с ключова роля за развитието на икономиката и се характеризират с висока степен на регулация под формата на държавно регулиране или саморегулиране чрез професионални асоциации.

   

Фиксирането на минимални цени е едно от най-тежките нарушения на конкуренцията, отбелязват от КЗК. От една страна то позволява на всички участници на пазара да предвидят с голяма сигурност ценовата политика на техните конкуренти, което снижава степента на конкурентност между тях.                          

           

Свободното договаряне на цените е най-сигурният стимул за извършване на висококачествена услуга на по-ниски цени и при по-атрактивни условия за потребителя и води до естествено равновесие на пазара, при което най-квалифицираните проектанти ще могат да изискват по-високо заплащане от тези, които не са толкова опитни или тепърва навлизат на пазара, се посочва още в съобщението на КЗК.


Спонсорирано съдържание