Излишъкът в републиканския бюджет в края на февруари е 45,9 млн. лв.

Данъчните приходи към края на февруари са 1,415 млрд. лв., което е с 240,8 млн. лв. или с 20,5 на сто повече от същия месец на 2004 г.
7 апр 2005 14:11,

Приходите в републиканския бюджет към края на февруари 2005 г. са 1,671 млрд. лв., което е 22,1 на сто повече от същия период на миналата година, съобщи правителствената информационна служба след заседанието на кабинета, на което беше разгледана информация за изпълнението на републиканския бюджет към февруари 2005 година.

Излишъкът по републиканския бюджет в края на февруари е 45,9 млн. лв.

Данъчните приходи към края на февруари са 1,415 млрд. лв., което е с 240,8 млн. лв. или с 20,5 на сто повече от същия месец на 2004 г. Постъпленията от косвени данъци са 1,071 млрд. лв., което е ръст от 27,7 на сто. Събраните преки данъци са 343,5 млн. лв. или 14,4 на сто  от разчета за годината. В структурно
отношение те заемат 24,3 на сто относителен дял в общия размер на данъчните приходи при 28,6 процента за 2004 г. Неданъчните приходи са 253,2 млн. лв. или 15,6 на сто от разчетите за 2005 г.

Разходите по републиканския бюджет за първите два месеца на годината са 1,625 млрд. лв. Нелихвените разходи са 726,6 млн. лв. Извършените лихвени плащания към края на февруари са 336,4 млн. лв. или 42,5 на сто от предвидените за годината.

Нетният размер на извършените трансфери по републиканския бюджет е 561,7 млн. лв. На общините са предоставени 261,1 млн. лв. От тях държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица е 147 млн. лв., субсидията от централния бюджет е 103,4 млн. лв., а трансферът от други бюджети е 10,7 млн. лв.

На Националния осигурителен институт са преведени 218,1 млн. лв. Съдебната система е получила 29,8 млн. лв., което е с 12,8 на сто  повече в сравнение с миналата година.

Фискалният резерв към 28 февруари е 4,195 млрд. лв.


Спонсорирано съдържание