Размина ни се включване в още по-черен списък заради пиратството

Нужно е обаче да затегнем допълнително мерките срещу нарушаването на интелектуалната собственост
4 май 2005 15:51,
Размина ни се включване в още по-черен списък заради пиратството
Сред условията е и намаляването на уличните продажби на дискове. Снимка: Булфото

"България е сред страните, които работят за установяване на силна правна защита на интелектуалната собственост и ефективно правоприлагане във всички сфери".

Това каза изпълняващият длъжността американски търговски представител Петер Алгоер по повод доклада по раздел "Специален 301" ("Watch List" ) от Търговския закон на САЩ за 2005 г., съобщиха от Министерство на икономиката.

Страната ни запази позицията си в Списъка за наблюдение, който включва 36 страни – търговски партньори на САЩ, между които са и Хърватска, Румъния, Словакия, Унгария и Италия.

В следствие на включването на България в "Watch List" през 2004 г., правителството предприе стъпки за изваждането ни от този списък. В представената информация от ІІРА (International Intellectual Property Alliance) обаче бе направено предложение за евентуалното прехвърляне на България от рестриктивния раздел "Специален 301" ("Watch List") за 2004 г. в по-рестриктивния - "Priority Watch List" за 2005 г.

Изправено пред тази възможност, от икономическото министерство изготвиха представяне на взетите мерки срещу пиратството, с което оборваше твърденията на ІІРА за провала на правителството на България и различните специализирани ведомства в тази област.

След въпросното представяне и проведени срещи на високо равнище в крайна сметка за момента оставаме извън още по-рестриктивния списък "Priority Watch List", но при няколко условия.

През тази година България трябва да ускори процедурите по окончателното приемане на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Освен това се изисква по-голяма публичност на акциите срещу пиратството, намаляване на уличните продажби на незаконни дискове, както и бързо решаване на въпросите с евентуално възникнали обвинения за извършени нарушения на правата на интелектуалната собственост.


Спонсорирано съдържание