Получаваме 2,3 млрд. евро за инфраструктура и екология за 2007-2009 г.

Националното съфинансиране в сектора околна среда може да се реализира във възможностите на очертания 1 млрд. евро
17 май 2005 12:11,

За първите години след присъединяването - 2007-2009 г. - очакванията са страната ни да се възползва от финансови средства на европейската общност на стойност 2,3 млрд. евро, от които около 50% са за инфраструктурни, екологични и транспортни проекти. Това заяви министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова, по време на откриването на Трети международен бизнесфорум "Инвестиции в околната среда за по-добро качество на живот".

Националното съфинансиране в сектора околна среда може да се реализира във възможностите на очертания 1 млрд. евро – основно за изграждането на общинска комунална инфраструктура, която ще се използва не само от населението, но и от стопанските субекти, добави министърът.

Министърът на икономиката Милко Ковачев посочи по време на откриването на форума, че съществуват четири ниши в които може да бъде развивана българската икономика, а именно – поощряване на предприемачеството, информационните и комуникационни технологии, екологията и екоиновациите, възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност.

Министърът заяви, че предвиденият бюджет, свързан с развитието на конкурентоспособността и иновациите в тези области, обединени в нова рамкова програма, е 4,212 млрд. евро и е достъпна и отворена за участие на българските научни организации и компании, с цел постигането на една по-чиста по-безопасна, по-устойчива околна среда.

Валентин Златев - генерален директор за Лукойл България и представител на президента на Лукойл за България, Албания, Хърватска, Сърбия и Черна гора - посочи, че в началото на 2003 г. нефтена компания Лукойл е предприела екологична програма за безопасност за 2004 -2013 г., която обхваща повече от 400 мероприятия на обща стойност над 1 млрд. долара. Основен приоритет на програмата е усъвършенстване на системата за управление на замърсяванията, в резултат на което в предприятията на Лукойл до 2013 г. ще бъдат отстранени всички стари екологични проблеми, при значително снижение на обемите на емитираните замърсители.


Спонсорирано съдържание