Арома ще разпредели по 0,145 лв. брутен дивидент за 2004 г.

Във фонд "Резервен" ще бъдат разпределени 19 964 лв. Одитираната печалба за 2004 г. е в размер на 769 хил. лв., спрямо 990 хил. лв. за 2003 г.
30 юни 2005 11:18,

Арома АД да разпредели по 0,145 лв. брутен дивидент на акция, е решено на Общо събрание на акционерите, проведено на 28 юни, съобщи Българска фондова борса - София. Нетният дивидент на акция е 0,1349 лв.

За първото тримесечие на 2005 г. компанията отчита печалба в размер на 223 хил. лв., спрямо 1,05 млн. лв. загуба за същия период на миналата година.

Вижте още

 


Спонсорирано съдържание