КФН вписа Адванс Терафонд АДСИЦ в регистъра си

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства
14 юли 2005 17:23,

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде лиценз на Адванс Терафонд АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 акции с номинална и емисионна стойност един лев, съобщиха от комисията. Емисията, която се прави в резултат от увеличението на капитала на дружеството е вписана в регистъра на публичните дружества и емитенти на ценни книжа.

Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Вижте още


Спонсорирано съдържание