Ясни са рисковите показатели за вноските на банките във ФГВБ

Става дума за капитала, ликвидността, качеството на активите...
Обновена: 5 фев 2016 15:16 | 5 фев 2016 12:57, Свилен Колев
0
Ясни са рисковите показатели за вноските на банките във ФГВБ
снимка: pixabay

Рискови показатели, касаещи капитала, ликвидността, качеството на активите, бизнес модела и потенциалните загуби за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), вече ще се взимат предвид при изчисляване размера на премийните вноски, които банките трябва да правят във ФГВБ. Това предвижда новата Наредба №30 на Българска народна банка (БНБ) от 21 януари 2016 г. за изчисляване на размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките, обнародвана в Държавен вестник днес и цитирана от Investor.bg.

Съгласно наредбата 23-те банки, членуващи във ФГВБ, трябва до 31 май на текущата година да преведат дължимите от тях вноски. За целта до 1 май пък ФГВБ трябва да е определил годишната премийна вноска за всяка банка, като вече ще отчита рисковия й профил, както и сумата на гарантираните влогове в банката за предходната година, изчислена като средна стойност от размера на гарантираните влогове към края на всяко тримесечие.

Преди това – до 15 април на текущата година – ФГВБ е длъжен да определи общата сума на дължимите от банките годишни премийни вноски, като изчисли процентното нарастване на сумата за годината. Нарастването ще зависи от състоянието на банковия сектор, целевото равнище на средствата на ФГВБ, както и вероятността за използване на средства от него за изплащане на гарантирани влогове и за финансиране на действия по преструктуриране, в които и ФГВБ трябва да участва, съгласно чл. 144 от новия Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 

Според Закона за гарантиране на влоговете в банките наличните средства във ФГВБ трябва да достигнат размер 1% от общия размер на гарантираните влогове в банките не по-късно от 3 юли 2024 г.

За 2015 г. банките преведоха във ФГВБ 258 млн. лв. Това се случи още в първите месеци на миналата година. С оглед обнародването на Наредба №30 вноските за 2016 г. ще се правят по нея, като рисковите показатели ще се определят на база формули, описани подробно в приложението към наредбата.

По-интересното в наредбата е начинът, по който ще се определя рисковият профил на банките. Вече ще се взимат предвид рискови показатели за всяка банка, които са разделени в пет рискови категории – капитал, ликвидност и финансиране, качество на активите, бизнес модел и мениджмънт и потенциални загуби за ФГВБ.

С най-голяма тежест при определянето на рисковата оценка са показателите за оценка на бизнес модела и мениджмънта – 28%, теглото за състоянието на капитала и ликвидността и финансирането – по 20%, а докато теглото на потенциалните загуби за ФГВБ е 17%, това за качеството на активите е определено на 15%.

В тези пет категории ще се използват редица показатели, измежду които отношение на ливъридж, съотношение на базов собствен капитал от първи ред, отношение на ликвидно покритие, коефициент на брутните необслужвани експозиции, коефициент на рискова експозиция, възвръщаемост на активите и на счетоводния капитал, темп на растеж на активите, съотношение на разходи за лихви към приходи от лихви и други.


0
Още по темата: банков секторФГВБ
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари