Всеки пети собственик на земя търси купувач за парцела си

Компанията за професионално управление на поземлени активи "Агрион" прави безплатна оценка на имотите
Препоръчан материал | Обновена: 25 юни 2018 10:20 | 25 юни 2018 10:19, Мартин Иванов
Всеки пети собственик на земя търси купувач за парцела си

Над 22% от притежателите на земеделски земи търсят купувач за поземлените си активи. Това става ясно от проучване на нагласите на собствениците на имоти, направено от водещата компания за професионално управление "Агрион".  Традиционно най-силният период за сделки с поземлени активи е лятото и тази година не прави изключение. Според нотариуси, последния месец се наблюдава сериозен ръст в броя на сделките за земеделски земи.

Една от най-честите причини за продажба на поземлени активи е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания, става ясно още от проучването. Собствениците и наследниците се решават на сделка също така, ако им предстои придобиване на друг имот, семейно тържество или за издръжка на студент. Сериозен е делът на собствениците, които продават имотите си, за да финансират обучение в чужбина.

Според експерти в бранша през последните години се наблюдава тенденция за сериозен ръст на сделките в началото на летния сезон. Причината е, че повечето университети в Западна Европа и САЩ изискват плащането на таксата за обучение през юли или най-късно началото на август. Това провокира притежателите на имоти да бързат с продажбата, за да посрещнат разходите за образование.

Водещи фактори при избора на купувач е сигурността на сделката и бързото ѝ реализиране, като потенциалите продавачи предпочитат документацията да не бъде подготвяна от тях. В повечето случаи те сключват сделка с близки и познати или със специализирана компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор и се грижи за земите, които управлява. Голяма част от собствениците посочват именно "Агрион" като предпочитан партньор при сделка. Една от причините е, че компанията предлага извършването на безплатна оценка на земеделските земи.

На практика всеки собственик на имот, без значение къде се намира парцела му, може да поиска оферта или да заяви безплатна оценка. Това може да стане чрез сайта на компанията или във всеки един от регионалните офиси на земеделското дружество.

Всеки пети собственик на земя търси купувач за парцела си

"С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си", казаха от ръководството на дружеството. Експертите прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. За разлика от други компании, "Агрион" не използват метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формират цената на конкретния имот в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели.

Стойността на земеделската земя зависи от няколко основни фактора, сред които са местоположение, наклон на терена, транспортната достъпност, категория, размери на парцела, достъпност до напояване и др. Комасираните земи държат доста по-висока цена, в сравнение със средните цени за даден регион, дори ако се сравняват парцели от едно и също землище, категорични са експертите в бранша. Земеделските земи в България се разделят на 10 категории според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия и качествата на земята.

От друга страна, безплатната оценка на терените, която прави "Агрион", спестява пари и време на собствениците на земя. Таксата, която вземат лицензираните оценители, за да формират цена на даден имот, често надхвърля 100 лв., без значение каква е големината на имота. Това е сериозен разход за собствениците, които най-често са пенсионери и не разполагат с големи доходи.    
 

Имиджова публикация

Още от