Стоян Мавродиев разви финансовата група на ББР в подкрепа на бизнеса в България

Финансовата група на банката подпомага развитието на малкия и средния бизнес в България
Обновена: 17 дек 2019 10:55 | 17 дек 2019 10:54,
Стоян Мавродиев разви финансовата група на ББР в подкрепа на бизнеса в България

Българската банка за развитие фокусира голяма част от дейността си в посока подпомагане на малки и средни бизнеси, както и към подкрепата на различни социални дейности с цел развитие на българската икономика.

Основана през 1999 г. под името Насърчителна банка, десет години по- късно  чрез  специален закон тя е  преобразувана в а Българска банка за развитие. През годините тя създава и  дъщерни предприятия, които да управляват и разширяват различни аспекти от дейностите ѝ, започвайки с Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция ДЖОБС. От постъпването на Стоян Мавродиев на длъжността главен изпълнителен директор на ББР през октомври 2017 г. са основани още три дружества -  Фондът за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР Факторинг.

Но с какво точно се занимават тези дъщерни предприятия?


Национален гаранционен фонд

НГФ предлага услуги в областта на банковите гаранции, изисквани от търговските банки за обезпечение на кредит. Фондът допълва тези обезпечения и намалява лихвите по получения заем. Дейността на НГФ прави този вид финансиране достъпно за малките и средните бизнеси, дори за тези от тях, които тепърва стартират или нямат кредитна история.

Над 9100 предприятия са намерили подкрепа от НГФ от стартирането ѝ през 2008 г. до момента, като издадените гаранции се начисляват на общо 896,6 млн. лв.

Сред хилядите предприятия, подкрепени от фонда, се нареждат фабрики и производители в сферата на земеделието, животновъдството и рибарството. Един от особено запомнящите се случаи е на старата социалистическа фабрика за преработка на пшеница и ориз „Агромил България“, която успява да спечели доверието на кредитори с помощта на обезпечението, предоставено от ББР. Цялостен ремонт модернизира фабриката и я насочва по пътя към най-амбициозната ѝ цел до момента – да стане най-модерната фабрика за зърнени храни в Европа.

Един от най-мащабните проекти, осъществени с подкрепата на Националния гаранционен фонд, е предприятието за обработка на зеленчуци в с. Долна Диканя, община Радомир – единствено по рода си в Югоизточна Европа. Заводът преработва и пакетира зеленчуци, без да ги замразява

МФИ „Джобс“

Джобс е микрофинансираща институция, функционираща от 2010 г., с фокус върху финансирането на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др. МФИ „Джобс“ поема риска, свързан с предоставянето на кредит на малки фирми, и улеснява достъпа им до финансови средства, като всеки пети отпуснат кредит е за стартиращ бизнес.

Един от интересните проекти, осъществени с кредит от МФИ „Джобс“, е фермата за мурсалски чай край Тутракан – на стотици километри от родните на билката Родопи. Растението е защитен вид и брането му в природата е забранено със закон, но се слави с изключителни свойства. Това вдъхновява Милен Петков и съпругата му да основат фирмата "Тилиа Алба" и се заемат сами да култивират билката. Но набавянето на необходимите финансови средства се оказва сериозно предизвикателство - съоръженията, необходими за отглеждането, са нестандартни, което се оказва прекалено голям риск за някои банки. В крайна сметка получават подкрепа от МФИ „Джобс“. Фермата им продължава да съществува и да се развива и до днес, като в бъдеще двамата предприемачи се надяват да продават усъвършенстват технология за филтри с мурсалски чай.

Фонд за капиталови инвестиции

Фондът за капиталови инвестиции е създаден в края на 2018 г., за да компенсира липсата на дялов капитал за компании в процес на растеж. По думите на Стоян Мавродиев фондът е широкопрофилен и обхваща всички сектори на бизнеса – както високотехнологични, така и традиционни, като кандидатите биват избрани на база потенциал за успех и развитие, не отрасъл. Насочен е към финансиране на научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения обем и на конкурентоспособността на малки, средни и стартиращи предприятия. Участва и като посредник при усвояването на средства от фондове на ЕС. Приоритетно осигурява капитал за социални предприемачи, иновации, разрастващи се или стартиращи фирми.

ББР Факторинг и ББР Лизинг

Двете най-нови дъщерни предприятия на ББР са основани в началото на 2019 г. като част от визията на Стоян Мавродиев за по-активно участие на банката на пазара на финансовите услуги в България. С тяхното откриване Българската банка за развитие се превръща в завършена финансова група, предоставяща пълен набор от услуги в сферата на финансите.

Дейността на ББР Факторинг е разпределена в две направления – факторинг на българския пазар и факторинг за износители. Целта на ББР Факторинг е да подобри и стимулира технологичното и икономическо развитие на българските предприятия, както и да развие експортния им потенциал.

Специализираните услуги на ББР Лизинг са концентрирани върху подкрепата на българското предприемачество и са най-подходящи за предприятия в сферата на иновациите. ББР Лизинг предлага допълнения към основната дейност на ББР, които дават възможност за по-бърз растеж на дейността, увеличаване на обема и обновление на технологиите.

Разширяването на Групата на ББР бе поредната стъпка към една по-мащабна цел – създаване на финансова екосистема, която подкрепя и подпомага предприемачеството в България.

Стоян Мавродиев, ББР, Българска банка за развитие, дъщерни дружества, финансова група, лизинг, факторинг, МФИ Джобс, Фонд за капиталови инвестиции, бизнес, финансиране
 

Имиджова публикация

Още от