”-лицата с "’ан јспарух": »ли как деца създадоха анимаци€

—топ-моушън анимационен исторически филм от ученици
15 мар 2019 16:00, ѕет€ —лавова
4

—нимка: ÷ентър за демократично учене

"’ан јспарух"

 ак човек може да учи, докато се забавл€ва и какво е общото между истори€та и анимаци€та показват ученици от ÷ентър за демократично учене в —офи€. Ќ€колко деца усп€ват да останат верни на близо 2-годишен процес и да създадат стоп-моушън анимаци€ "’ан јспарух".

¬същност филмът е втора част от поредицата, ко€то са замислили като ѕървото българско царство, а премиерата ще се състои на 16 март от 11.00 часа в гол€мата зала на "≈сенс център", ул. "6-ти септември" 37. —лед прожекци€та техни€т учител »ван Ќиколов е подготвил и работилница по стоп-моушън анимаци€, подход€ща за деца и възрастни. «а учителите подобно събитие също би било интересно, за да усет€т как може да поднесат учебни€ материал по интересен начин.

‘илмът разкрива вълнуващо пътуване назад във времето на един странен професор, който ще стане свидетел на създаването на Ѕългарската държава. “ака над 230 лего фигурки ожив€ват  в истори€та, измислена и създадена от деца между 6 и 13 годишна възраст, като главните "герои" са 10-годишните Ѕо€н и “еди.

«а да се получи проекта им са направени 4 000 фотографии, а учител€т им »ван Ќиколов им показва как да ползват киното като начин на израз€ване. ÷елта е да вид€т, да пробват, да сподел€т чувства.  "«а себе си открих, че стоп-моушън анимаци€та е част от проекта за учене. ќсвен способността да разкажеш и анализираш, се открива възможност да надграждаш. ¬ случа€ имаме исторически факти, които тр€бваше да проучим.  акви оръжи€ са имали героите ни, какво са €ли, какви дрехи са носили. —блъсъците между византийци и българи б€ха епични", разказва »ван.

 

ѕроцесът

Ќе крайни€т резултат е най-важен, а път€т, който извърв€ват участниците. "ѕроцесът бе бавен, изискваше търпение. ≈кипът тр€бваше да оцелее, за да завърши проекта. ѕо път€, разбира се се провал€хме неведнъж", разказва »ван Ќиколов.

¬секи във филма има рол€. ≈дин отговар€ за намирането на човечетата. ƒруги прав€т декорите. ѕо-малките се включват в подготовката на пластелина. «атопл€т го и бро€т кадрите. "ѕред мен непрекъснато се развиваше възможността децата сами да учат от този процес. ¬ общите сцени, където са 230 човечета децата тр€бваше да придвижват вс€ко човече крачка по крачка. ќбщо взето завършвахме с десет кадъра на ден, което не събира и секунда анимаци€. ¬ид€ се, че е невъзможно да стане. ”силието бе твърде гол€мо, дори за възрастен. “огава се наложи да въвлечем допълнително хора.”, спомн€ си учител€т.

» на стената в ÷ентър за демократично учене се по€в€ват  допълнително об€ви, вод€т се и лични разговори. —кромни€т екип усп€ва да привлече и други. ѕо-опитните подпомагат по-нетърпеливите. »ма и текст, който тр€бва да се  произнас€. »зчисл€ва се колко кадъра са необходими да се визуализира. —нимките започват, а най-малките слагат чертички, отбел€звайки всеки заснет кадър. "«а един 6-годишен човек да слага толкова много чертички, му идваше често в повече. “ака гол€ма част от децата изгърм€ваха.", прослед€ва трудностите »ван, но допълва, че постепенно малките се научават да се концентрират, усещайки, че са част от този магичен процес. "— вс€ко връщане, те ставаха все по-уверени", категоричен е учител€т. 

„овечетата минават река ƒунав. »менно децата са и тези, които измисл€т как да направ€т така, че една река да тече. ¬ойниците прав€т крачки да влизат във водата. ћахат се крака, докато се потап€т и пак се слагат при излизането им. Ќужно е гол€мо менажиране. ¬секи от участниците осъзнава, че анимаци€та е изкуство да работиш в екип. » макар да им се струва трудно, децата вече са готови и за трета част. «апочва работата по сценари€ за "“ервел".

ќще кино

ќсвен тази стопмоушън анимаци€ се предвижват и други кино проекти и всеки от участниците сам решава какъв жанр филм иска да прави. »мат часове, в които могат да влизат, за да снимат и така всеки от сформиралите се екипи се научава на отговорност, точност и спазване на график. јко си изпуснат часа, пропускат и правото да снимат, тъй като на ред е следващи€ екип. «а »ван Ќиколов този процес също е гол€м урок на търпение и на осъзнаване каква точно е рол€та на учител€. "ћного бе трудно да не се намес€, когато виждах н€каква чепата грешка, ко€то ще стане €сна чак при монтирането." » все пак не се меси, защото в€рва, че само така децата реално се учат. "Ќ€ма как да научиш нещо без да сгрешиш. – отбел€зва той - ÷ената е висока. Ќа н€колко пъти се изправихме пред генерални проблеми. ¬ един момент дори не намирахме вариант и се наложи да прекроим сценари€ и да разместим сцени." ѕо думите му, грешката не тр€бва да се заклейм€ва или пък н€кой да изпитва срам и вина, заради не€. "¬ъв всеки процес се допускат грешки  и именно чрез т€х човек учи – казва още преподавател€т - » от успехите се учиш, но с грешката стъпваш на твърдо и запомн€ш".
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


4
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
2
1
 
3
 
! ќтговори
Ќаблюдател преди 5 години
Ѕраво и майките на дечицата, че са родили и възпитали такива хубави деца! » на бащите браво! ј, на даскала-гол€мо браво!
1
1
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
Ѕраво на дечицата!