06.06.2014 14:22
Вероятно става дума за отнето предимство

«1»