ВУЗФ подготвя търговците на бъдещето - с магистърска програма "Системи и умения за продажби, коучинг и мотивация на търговци"

Новата магистърска програма на ВУЗФ се открива съвместно с лондонската компания SBR Consulting
31 юли 2018 15:10, Екип на Dnes.bg
ВУЗФ подготвя търговците на бъдещето - с магистърска програма "Системи и умения за продажби, коучинг и мотивация на търговци"

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) открива нова магистърска програма, с която да подготви студентите да се справят успешно с предизвикателствата пред все по-бързо променящата се търговия и продажби в световен мащаб. Новата програма "Системи и умения за продажби, коучинг и мотивация на търговци" ще обърне внимание както върху традиционните методи за продажба, така  и върху тенденциите в световен мащаб. Тя се реализира съвместно с лондонската компания SBR Consulting и в нея ще преподават както утвърдени преподаватели от ВУЗФ, така и експерти от английската организация. Програмата ще даде възможност на много студенти да учат продажби на високо ниво в университет за първи път в България.

Заедно с дисциплини като онлайн продажба и маркетинг, консултативно продаване Business-to-business (B2B), директни продажби на крайни клиенти – B2C, и поведенчески финанси, студентите в новата магистърска програма във ВУЗФ ще изучават още предмети, с които да изградят незаменими умения за презентиране и убеждаване, които са ключови при изграждането на търговски взаимоотношения.

Дисциплините "Преговори и развитие на ключови клиенти", "Говорене пред публика и презентиране с увереност", "Пазарна стратегия, методология и процес на продаване" и "Коучинг, управление и развитие на търговски екипи" са част от учебната програма на новата магистърска програма във ВУЗФ. Приемът за нея вече е открит. За магистратурата могат да кандидатстват бакалаври с успех не по-нисък от "добър" на дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени "специалист”, "професионален бакалавър”, "бакалавър”  или "магистър”

След като апликират кандидатурата си, кандидатите ще преминат през индивидуално интервю. Повече информация може да откриете на уебсайта на програмата.


Още от