—поред "јмнести" имаме проблем с Ћ√Ѕ“» и езика на омраза

¬лошава се също и свободата на израз€ването в страната
24 апр 2024 11:47, »нна јнгелова
113
—поред "јмнести" имаме проблем с Ћ√Ѕ“» и езика на омраза
—нимка: Boris Štromar от Pixabay

√одишни€т доклад на "јмнести »нтернешънъл" очертава н€колко основни проблема за Ѕългари€ - това са влошаването на свободата на израз€ване, нарушаването на правата на Ћ√Ѕ“» общността и насаждането на омраза срещу етническите малцинства. √одишни€т доклад на правозащитната организаци€ показва състо€нието на правата на човека в 155 държави.

—поред “јмнести” светът е пред преломен момент за международното право на фона на грубо нарушаване на правилата от страна на правителства и корпоративни гиганти. ”величаването на въоръжените конфликти и липсата на вол€ за реално прилагане на международното право са най-сериозна заплаха за правата на човека в глобален план. ¬ същото време, бързото развитие на изкуствени€ интелект и неспособността за въвеждане на адекватна регулаци€, създават нови услови€ за дискриминаци€, расизъм и разделение, се отбел€зва в съобщението с изводи от доклада.

Ќасочвайки вниманието си към Ѕългари€, докладът сподел€, че се задълбочава влошаването на свободата на израз€ването в страната, като отбел€зва разшир€ването на практиката за завеждане на стратегически „дела шамари“ срещу медии и журналисти като форма на тормоз и спиране на неудобни разследвани€. ќрганизаци€та отбел€зва усили€та на парламента да предостави по-добра защита на журналисти срещу подобни практики, но определ€ промените в Ќаказателни€ кодекс като „недостатъчни“.

"јмнести »нтернешънъл" обръща внимание на все по-честите случаи на неправомерно изтласкване на бежанци и мигранти на границата с “урци€, зачест€ващите случаи на €вна дискриминаци€ срещу роми и опити за насаждане на омраза срещу етнически малцинства от страна на политически партии.

"ƒокладът отбел€зва продължаващата неспособност на Ѕългари€ да гарантира правата на хората с увреждани€ и акцентира върху тревожното положение на услови€та за хората, настанени в психиатрични институции и домове за социални грижи. ѕравата на Ћ√Ѕ“» хората в страната продължават да не бъдат гарантирани, след като ¬ърховни€т касационен съд отмени възможността за юридическа см€на на пола за транс хората.  ¬се още липсва правно признаване на еднополовите двойки в страната, което представл€ва нарушение на правото на личен и семеен живот", се посочва в съобщението.

ќт събщението на организаци€та става €сно, че влошавайки се състо€нието на правата на човека в страната ни, се изисква по-гол€ма отговорност от правителството и държавните институции. Ќеобходима е широка обществена ангажираност за по-доброто разбиране и зачитане на правата на човека, както и за механизмите за гражданско участие.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


113
ќще от ќбщество
ƒоц. ћангъров: Ќедостатък на ваксината е причина за бума на коклюш
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
96
0
 
0
 
! ќтговори
—амо истината преди 3 седмици
–авни права, равни задължени€, равни възможности. » правова държава с върховенство на закона. —ъщо така гражданско общество, което да е коректив на управл€ващите. ¬ – Ѕългари€ по конституци€ Ќяћј национални малцинства с н€какви особени права, тъй като всички се ползват както от своите права като граждани, така и според подписаните международни договори. ѕознавам Ћ√Ѕ“ хора, които са си съвсем нормални граждани и никога не са участвали в ,,прайдове"...
95
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
вървете при папата да ви венчае малцина ще се спас€т казано е
94
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
јмнести в кой бог в€рвате????¬ървете в ада
93
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
Ћ√¬“» ¬  ќ… Ѕќ√ ¬я–¬ј“≈ ј?????
92
0
 
2
 
! ќтговори
‘акт преди 3 седмици
бог създаде мъжът и жената за друг пол не пише кой д€вол създаде другите и що ни тормозите????????
91
0
 
5
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
ћного се радвам, че така мисл€т. ѕрепоръчвам им да свикнат, защото тук н€ма м€сто за такива извращени€!
90
8
 
0
 
! ќтговори
LGBTQFNMSPNKVD преди 3 седмици
Mного реформа чака българските силно расистки инсти прсто-туции.
89
2
 
8
 
! ќтговори
√ошо преди 3 седмици
Ќе знам какви са тези че да дават оценка за Ѕългари€. »ма закони които основно ц.и.ганите не спазват и се см€тат за недосегаеми. «а геьовете в тази страна има определ€не на пола мъж жена.  ойто иска да е друг да бъде но да не притесн€ва нормалните хора. Ќаркоманите и те ще започнат да искат права, преди дни и демонстраци€ правиха. Ќе Ѕългари€ тр€бва да се освободи от всички издънки.
88
1
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
≈ та€ амнести кьорава ли е да види, как евреите изтрепаха 14 000 деца в √аза, че са седнали пак да ни натрапват съединителите и другите *** на човечеството? Ќа плстени изказвани€ прилича това.  аквото им запов€дат господарите им, това пе€т.
87
1
 
16
 
! ќтговори
Bush преди 3 седмици
¬ърнете дъгата на децата, педехрасти!
86
2
 
14
 
! ќтговори
t666 преди 3 седмици
“ова всъщност е една много добра новина, ко€то показва че все още усто€ваме и поддържаме н€каква нормалност ! «а съжаление ще е трудно да удържим за дълго време, но хората тук са доказали, че могат да усто€ват през годините, което дава надежда.
85
1
 
8
 
! ќтговори
“ќ «јѕјƒЏ“ преди 3 седмици
“ќќ„Ќќ «ј–јƒ» “»я Ћ√Ѕ“ ”ћ»–ј Ќќ–ћјЋЌ»“≈  ќЌ“»Ќ≈Ќ“» ў≈ ќ÷≈Ћ≈я“
84
1
 
2
 
! ќтговори
“ќ «јѕјƒЏ“ преди 3 седмици
“ќќ„Ќќ «ј–јƒ» “»я Ћ√Ѕ“ ”ћ»–ј Ќќ–ћјЋЌ»“≈  ќЌ“»Ќ≈Ќ“» ў≈ ќ÷≈Ћ≈я“
83
1
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
ƒори и в "–аботническо дело" се разбираха заглави€та. ≈зик на омразата н€маше, всички се разбирахме като другари, јмнести звучи като правописна грешка, а Ћ√Ѕ“» н€маше как да има подобно съкращение.
82
1
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
ј —“»√ј — “»я Ћ√Ѕ“» ќЅ»„јћ≈ √» ќ“ —Џ–÷≈ *** ƒј ¬Џ–¬я“ ѕќ ƒя¬ќЋ»“≈
81
1
 
14
 
! ќтговори
ћишо преди 3 седмици
—поред мен јмнести н€ма никакво право да ни казва какво да правим!
80
1
 
15
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
ƒолу пендеругите, и другите измислени приказни създани€! ћного хубаво направиха руснаците, че им забраниха пропагандата гнусна.
79
0
 
15
 
! ќтговори
долу сащ преди 3 седмици
според мен най големи€ проблем на Ѕългари€ е чуждото вли€ние посолства шпиони и доклади..... всички останали проблеми са производни. Ќие не пишем ежегодни доклади, защо за 4 м в сащ има 125 масови стрелби и 400 убити.... защо имат закон за лобизма, узакон€ващ корупци€та и защо би€т афротата....
78
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
ауууу колко *** народ са станали нашенците....
77
1
 
8
 
! ќтговори
една жена преди 3 седмици
Ќе разбрах какво са казали по проблема с продаването на момичета от родителите им, което е престъпление, както и да го погледне човек. —ъжителството на семейни начала с такова момиче също е престъпление, както и да го погледне човек. —ъответно възпреп€тстването на това момиче да получи образование също е престъпление. “.е. имаме гол€м проблем с толериране на престъпност, ко€то лишава наши гражданки, при това от малцинството, от права.  ога ще бъде осъдена държавата за това?

—понсорирани публикации