Институцията ЕП. От 735 депутати, 17 са българите в Страсбург

Първите преки избори за ЕП се провеждат през 1979 г.
7 юни 2009 07:00,
1
Институцията ЕП. От 735 депутати, 17 са българите в Страсбург
Снимка: БГНЕС

Институциите на Европейския съюз не действат изцяло според класическия принцип за разделение на властите - законодателна, изпълнителна и съдебна, въпреки че наподобяват политическите органи на държавата-парламент, правителство, съд, по своя състав и функции те не съответстват напълно на тях.

За обяснение на институционната система на ЕС, следва да се приложи принципът на представителство на интересите.

Според него интересите на държавите членки на съюза се представляват от Европейския съвет и Съвета на ЕС, интересите на гражданите на съюза се защитават от Европейския парламент, а интересите на ЕС като цяло се отстояват от Европейската комисия.

По този начин ЕП е балансираща институция по отношение на съвета на ЕС и Европейския съвет от една страна, и Европейската комисия от друга.

Европейският парламент е институцията, която през десетилетията постоянно се бори за отвоюване на повече и по-съществени правомощия.

В учредителните договори се говори не за парламент, а за асамблея, която има само съвещателни функции.

Днешното си име Европейският парламент започва да използва през 1962 г., а в Единният европейски акт той вече е юридически закрепен.

Първоначално депутатите в Европейския парламент се избират косвено. Те са делегирани членове на националните парламенти на държавите членки.

Първите преки избори за ЕП се провеждат през 1979 г. и оттогава значително се повишава ролята на парламента.

За формирането на ЕП се използва пропорционална избирателна система.

Заемането на местата става, като за всяка отделна държава членка се определят брой мандати в ЕП, които се заемат чрез гласуване от населението на съответната държава членка.

Към настоящият момент ЕП има 786 членове, които представляват гражданите на 27- те държави членки на ЕС.

В следващият мандат на ЕП броят на членовете му ще бъде намален до 735, което ще наложи намаляване броя на мандатите за някои от по-старите държави членки.

В Страсбург България, България ще прати 17 депутати.

Конкретните правила за заемане на тези мандати се определят от националното законодателство на съответната държава членка.

Единственото общо изискване е да се прилага пропорционална избирателна система.


1
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари