Особености при застраховки на недвижимо имущество — разказват от I&G Brokers

Спонсорирано съдържание | Обновена: 30 юни 2022 11:28 | 30 юни 2022 11:26, Александър Попов
Особености при застраховки на недвижимо имущество — разказват от I&G Brokers
Снимка: Pixabay

Един от най-ценните активи, който притежаваме, е домът ни. Без значение дали е нов, току що закупен или стар с вече изплатена ипотека, той се нуждае от сигурна защита. Застраховката на жилището осигурява спокойствие и пази от финансови загуби, а с калкулатор застраховка имущество изборът на подходящ пакет е лесен.

Какви щети покриват застраховки на имущество

Комфортът у дома е важен за всеки и за да му се наслаждавате 24 часа в денонощието, разумният избор е застраховка на недвижимо имущество. Тя е напълно подходяща за собственици, наематели и ползватели на апартаменти, къщи, вили и други части от сгради. Застраховката покрива различни видове щети, сред които: природни бедствия, наводнения и пожари; кражба чрез взлом или техническо средство, грабеж, вандализъм; късо съединение и/или токов удар; земетресение; разходи при временно настаняване; гражданска отговорност към трети лица и други.

Всяка застрахователна премия се определя въз основа на сбор от фактори: застрахователна сума за недвижимото и движимо имущество, избран пакет от покрити рискове, местонахождение на недвижимото имущество, вид на движимото имущество. При настъпване на събитие следвайте стриктно условията, описани в договора, не поемайте инициативата в свои ръце и не предприемайте действия по отстраняване на нанесени вреди преди огледа от застрахователя.

Какви са разликите при застраховане на имущество физически и юридически лица

Те се дължат на особеностите, които съществуват между тях. Юридическите лица  са различни субекти от правна гледна точка, те работят в по-големи мащаби и липсата на застраховка на недвижимо имущество при тях може да доведе до фалит при евентуални загуби и щети. Застраховката на имущество може да бъде разработено така, че да включва застрахователно покритие на недвижимата наличност в зависимост от собствеността на физически и юридически лица, жилищни и стопански постройки, извършени ремонти и подобрения, обзавеждане, битови уреди, техника, инвентар, инструменти, машини и др.

Ако в резултат на настъпило събитие пострада домашно имущество и имате застраховка за него, ще получите обезщетение, с което да платите разходите по възстановяване на недвижимото и движимото имущество във вид, в какъвто е било преди щетата. На обезщетение можете да разчитате и ако жилището или помещението стане временно или трайно необитаемо. Разходите за застраховка се признават в периода, за който се отнасят. При осчетоводяване на такава за повече от един отчетен период, тя се отразява като разход за бъдещи периоди.

Какви са предимствата на сключване на застраховката чрез застрахователен брокер

Причините да се доверите на застрахователен брокер са много, като сред основните му предимства са:
 

  • разполага с директен достъп до много и различни продукти;
  • има индивидуален подход към всеки клиент;
  • може да изготви оферта при преференциални условия и тарифи;
  • упражнява непрекъснат мониторинг върху сключени договори и има готовност за бързи промени;
  • предоставя консултации и съвети за превенция и управление на риска;
  • осигурява пълно съдействие при настъпило събитие и защитава интересите на клиента;
  • навреме уведомява застрахования за предстоящ падеж на вноска или изтичане на договор;
  • следи за законодателни промени и запознава клиента с нови продукти и изгодни възможности;


При настъпване на застрахователно събитие не изпадайте в паника, съветват от  I&G insurance brokers. Ако имате възможност, вземете мерки, за да ограничите щетите, като спрете водоподаването при наводнение причинено от авария във ВиК инсталацията, например. Не се опитвайте сами да поправите увреденото недвижимо имущество и не забравяйте да уведомите в срок застрахователя и вашия брокер, който да ви окаже съдействие.


Още по темата: IG Brokers
Още от

Спонсорирани публикации