Как можем да победим инфлацията с инвестиции

Взаимните инвестиционни фондове са добрата алтернатива
Спонсорирано съдържание | 5 дек 2023 09:27, Александър Попов
Как можем да победим инфлацията с инвестиции

За разлика от недалечното минало, когато инфлацията беше около нулата, а лихвите по банковите депозити на прилични нива, сега ситуацията е коренно различна. В настоящия момент наистина трябва да рискуваме, ако искаме да „бием“ инфлацията, главно чрез инвестиции във финансови инструменти, емитирани от компании, търгувани на капиталовите пазари, които са доказали устойчивост и развитие при кризи.
Тук възниква и въпроса дали човек може сам да извърши инвестицията, има ли познанията, времето, както и възможността да покрие високите финансови изисквания за покупка и управление на инвестиционни активи, както и оценка на разходите по съхранение и управление на активите.

За хората, които нямат финансови познания, опит и имат ограничена възможност да следят пазарите, най- добрия вариант е покупката на взаимен фонд с по- дълъг времеви хоризонт на инвестиране. Инвестирането в тях е изключително достъпно, лесно, удобно и с ниски разходи. Голямо предимство е високата ликвидност, професионалното управление и липсата на данък печалба.

Инвеститорите в договорни фондове трябва да имат предвид, че доходността от тях не е гарантирана. А освен това няма гаранция и за самите средства, т.е. част от тях или дори цялата първоначално вложена сума може да бъде загубена, макар че вероятността за крайния вариант е общо взето малка. Веднага трябва да отбележим, че е от значение във фонд с какъв рисков профил инвестираме – ниско, средно или високо рисков.

В управляващо дружество Капман асет мениджмънт АД предлагаме цялата палитра от договорни фондове, в зависимост от рисковия профил:
 

  • с нисък рисков профил

-    ДФ Капман Фикс
-    ДФ С-БОНДС

  • балансиран

-    ДФ Капман Капитал

  • с висок рисков профил

-    ДФ Капман Макс
-    ДФ С-МИКС

Предупреждение за риска: Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте проспекта и общия информационен документ на избрания от вас договорен фонд, преди да вземете окончателно инвестиционно решение. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД (линк), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на управляващото дружество, всеки работен ден в рамките на работното време.

Инвестирането в дялове на договорен фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете, относими към дейността на съответния договорен фонд е описана в Проспекта на Фонда.

Стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във ДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на договорните фондове можете да се запознаете в техните ОИД (Основен информационен документи) на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“ на всеки фонд. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.


Спонсорирани публикации