Какво е ERP система и кои бизнеси имат нужда от нея?

Спонсорирано съдържание | 28 фев 2024 09:00, Александър Попов
Какво е ERP система и кои бизнеси имат нужда от нея?
Снимка: freepik.com

Управляването на бизнес става все по-сложно през последните години, защото светът не спира да се развива, а повечето компании не са в крак с тези промени. Те все още използват различни програми за всеки аспект от бизнеса си, които често не комуникират добре една с друга.

Ако и вашата счетоводна програма не комуникира качествено със складовата ви такава, вероятно губите време и пари, за да получите данни от едната система и да ги подадете на другата. Това е и причината да имате нужда от ERP система.

Но какво точно е ERP система и какви предимства носи за вашия бизнес тя? Ако и вие сте си задавали този въпрос, статията по-долу ще ви помогне да си отговорите на нето.

Какво е ERP система?

ERP идва от “Enterprise Resource Planning”, като преводът на български език е “Планиране на ресурсите на предприятието”. Тази система се внедрява в организацията, за да улесни всички процеси в нея - финанси, складово управление, производство, доставки и др.  

Благодарение на ERP системата, ще можете да рационализирате операциите си, да намалите разходите, да увеличите производителността и да осигурите по-добро клиентско преживяване.

Функциите на една ERP система

Функциите, поддържани от ERP система, са всички необходими за управление на дейностите, съставляващи фирмените процеси.

Можем да подредим основните от тях в следните модули:

 • Финанси - автоматизират се финансовите задачи, генерират се отчети, намалява се финансовият риск и др. Екипът по задълженията може да преглежда разписки и да ги свързва с фактури на доставчика. Фактурите за дължими сметки могат да бъдат групирани по срокове и падежни дати и платени по електронен път, елиминирайки необходимостта от отпечатване и плащане на място.
 • Човешките ресурси - следи се присъствието на служителите, отсъствието им, заплатите и добавките им. Автоматизирането на този процес води до по-доволен персонал, защото значително се намалява шансът за пропуски.  
 • Снабдяване с ресурси - автоматизират се заявките за покупка на материали и стока за фирмата. Минимизира се рискът от прекалено много или недостатъчни количества.
 • Продажби - подпомага процеса от поръчката до плащането. Придвижва и фактурирането.
 • Производство - опростяват се сложните производствени процеси. Планират се материалните потребности, времето за производство, проверката на качеството и други.
 • Управление на активите на организацията - подпомага се ефективната работа на оборудването. Прогнозира се времето за поддръжка, подобрява се операцията с активи, тяхното планиране и др.

Какви са основните ползи от ERP системата?

ERP системата в повечето случаи не е просто улеснение, а необходимост. В зависимост от нейното внедряване, може да облекчи изключително много ключови работни процеси в едно предприятие.

Ето и някои от най-големите ползи на ERP системата:
 

 • Подобрена производителност - автоматизират се основните процеси за бизнеса. Постига се много повече, но със значително по-малко ресурси.  
 • По-задълбочени анализи - източникът на информация е само един и можете да получите бързи отговори на критични за бизнеса ви въпроси.
 • По-бързо отчитане - подобрено финансово и бизнес отчитане в реално време.
 • По-нисък риск за бизнеса - оптимизацията и прогнозирането на действията подобряват контрола над бизнеса и намаляват рисковете.
 • Улеснена работа - интегрираната ERP система опростява голяма част от задачите, тъй като ги автоматизира.  
 • Подобрена гъвкавост - бързият достъп до данни в реално време ви дава шанс да реагирате бързо, ако пред вас се появят нови възможности за бизнеса ви.

Кои бизнеси се нуждаят  най-много от ERP система?

Тази система е от полза за фирми от всички индустрии, независимо от размера на предприятието. Тя може да се персонализира спрямо нуждите на бизнеса, без да го изправя пред ненужни рискове.

Някои от секторите, за които ERP носи най-големи ползи са изброените по-долу:
 

 • Производство;
 • Търговия;
 • Банкиране;
 • Професионални услуги;
 • Комуникации и медии и др.