Одобриха трите площадки за пакетиране на отпадъците на София

Предстои разглеждане на отделните инвестиционни предложения на одобрените площадки
10 юни 2005 17:24,
Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/-София е одобрила предложените от Столичната община три площадки за разполагане на инсталации за пакетиране на твърди битови отпадъци. Това съобщи днес пресцентърът на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

След вчерашното си заседание експертният екологичен съвет /ЕЕС/ към РИОСВ - София е препоръчал на директора на инспекцията да издаде положително становище по екологичните оценки на Подробните устройствени планове /ПУП/.

Площадките се одобряват при спазване на определени условия. Те се намират в землищата на с. Локорско, район "Нови Искър"; с. Сеславци, район "Кремиковци" и с. Връбница, район "Връбница".

Във вчерашното разглеждане на екологичните оценки са участвали експерти от РИОСВ - София, заместник-кметът на Столична община Милор Михайлов, председателят на общинската комисия по екология Нели Манова и кметовете на район "Кремиковци" и на селата Локорско и Сеславци.

Предстои разглеждане на отделните инвестиционни предложения на одобрените площадки за дейности по сортиране, смилане, балиране, пакетиране на битовите отпадъци и временно съхранение на балите. Извършването на посочените дейности на трите площадки може да започне в случай на одобрение на инвестиционните предложения и след издаване на разрешителен документ за дейности с отпадъци от РИОСВ-София.


Спонсорирано съдържание