ТВ програма

Актуално към 06:42 ч.

ORT

05:00
Новини
05:05
"Мъжко / Женско"
06:00
Телеканал "Добро утро"
09:00
Новини
09:30
"Днес е 7 май. Денят започва"
10:00
"Модна присъда"
10:55
"Живей здравословно!"
12:00
Новини (със субтитри)
12:15
"Двоен живот". Сериен филм
15:00
Новини (със субтитри)
15:15
"Хайде да се оженим!"
16:10
"Мъжко / Женско"
18:00
"Вечерни новини" (със субтитри)
18:35
"В действителност"
19:45
"Нека да говорят"
21:00
"Време"
21:30
Премиера. "По законите на военното време". Сериен филм
23:25
Филм "Бойна единица"
00:20
"Маршали на Победата". Филм 1 ч.
01:20
"В действителност"
02:20
"Нека да говорят"
03:15
"Модна присъда"
04:05
"Мъжко / Женско"