ТВ програма

Актуално към 17:01 ч.

ORT

07:20
"Свири, любима хармоника!"
08:00
"Часове"
09:25
"Пътни бележки" с Дмитрий Кирилов
10:00
Новини (със субтитри)
10:15
"Животът на другите"
11:05
"Гледахте ли видеото?"
12:00
Новини (със субтитри)
12:15
"Видяхте ли видеото?"
13:45
Игрален филм
15:25
"Теория на заговора"
16:30
"Глас" - концерт
19:20
"Най-добрият от всички" - шоу
21:00
"Време"
22:00
"Док ток: Битката за Ухан" - филм
23:50
"Вечерно Unplugged"
00:35
Филм: "Спирала"
02:20
Филм: "Искам в затвора"
03:55
"Единственият път" - филм

След 1 час започват