ТВ програма

Актуално към 16:40 ч.

ORT

05:00
Телеканал "Добро утро"
08:00
Новини
08:25
Телеканал "Добро утро"
09:00
"Живей здравословно!"
10:00
"Модна присъда"
11:00
Новини (със субтитри)
11:15
"Времето ще покаже"
13:15
"Гражданска отбрана" - сериал
14:00
Новини
14:15
"Хайде да се оженим" - сериал
15:00
"Мъжко / Женско"
17:00
Вечерни новини
17:40
"В действителност"
18:45
"Нека да говорят"
20:00
"Време"
20:30
"Доктор Преображенски" - сериал
21:30
"Док-ток" - сериал
22:30
"Вечерен урагант"
23:10
"Без теб ще пропадна"
00:10
"Времето ще покаже"
01:50
"Мъжко / Женско"
03:15
"Хайде да се оженим" - сериал
04:00
Новини
04:05
"Доктор Преображенски" - сериал

След 1 час започват