Jagoil Limited е продал на Интер Рао България 33,4% от Химко

Общо бяха прехвърлени 4,55 млн. акции
28 фев 2005 16:30, Мариян Йорданов

Jagoil Limited е продал на Интер Рао България АД 33,4% от Химко АД в сделката на 21 февруари, става ясно от бюлетина на Централен депозитар.

Сделката за 4,55 млн. акции беше осъществена на блоков сегмент при регистрационна цена 1,98 лв. за акция или общо 9 млн. лв.

Според чл. 102 от Правилника на Българска фондова борса - София АД плащането по сделки, сключени на борсата, може да става по безкасов начин при кръстосани блокови сделки, когато в договора за покупко-продажба чрез блокова сделка е посочено, че плащането по блокова сделка се осъществява директно от купувача към продавача без посредничеството на борсовия член. Цената за акция на Химко от 1,98 лв. за акция при блоковата сделка е "регистрационна" и реално при плащането тя може да е по-висока или по-ниска.

От посредника ИД Кепитъл Маркетс АД отказаха отговор на въпроса, дали плащането по сделката е чрез посредника и Централен депозитар, или без посредничеството на ИД Кепитъл Маркетс АД, като се позоваха на клиентската тайна.

Според търговския регистър акционери в Интер Рао България АД са Консорциум Ново Поколение АД с 40%, Юнитрейд Сървисиз - Великобритания с 26% и Рао Нордик Ой - Финландия с 34%. Според прессъобщение от 21 февруари, изпратено от посредника Капитъл Маркетс АД, обаче Интер Рао България АД е дъщерно дружество на РАО-ЕЕС, Русия.

На 14 декември 2004 г. IBE Trade обяви, че иска да си върне акциите от Химко, като ще търси съдебно решение. „Нашият клиент е готов и има желание да пусне в експлоатация Химко АД – Враца в най-скоро време”, заяви тогава бившият член на Американския конгрес Елизабет Холцман, представител на IBE Trade.

През 1999 г. IBE Trade Corp. придобива 57,5 на сто от Химко чрез дъщерната си фирма IBE Trans. След това назначеният за управител на IBE Trans Юри Литвиненко прави опит за превземане на фирмата и с действията си спомага за прехвърлянето на акциите на Химко от IBE Trans на две офшорни дружества - Jagoil Limited и A.V.S.T.TRADING Ltd.

В същото време Химко АД все още не е изпълнило задължението си да предостави отчет за деветмесечието на 2004 г. и неодитиран отчет за цялата 2004 г.


Спонсорирано съдържание