БНБ преминава към нова структура на отчитане на външния дълг

От БНБ уточняват, че в периода между издаването на двата документа значително се е увеличил частният външен дълг
24 мар 2005 14:05,
От 2005 година БНБ преминава към нова структура за отчитане на данните за външния дълг, съобщиха от БНБ. Тя е съобразена с изискванията на Ръководството по статистика

на външния дълг на МВФ от 2003 година, подготвено от междуинституционална работна група на Международния валутен фонд, Световната банка, Евростат (Европейската Комисия), Европейската централна банка, ОИСР, Банката за международни разплащания, Секретариата на Парижкия клуб и от други международни организации, се казва в съобщението.

До публикуването на Ръководството основният методологически документ относно статистиката на външния дълг бе съобразен с друга методогия на МВФ и ОИСР за отчитане на външния дълг от 1988 г.

От БНБ уточняват, че в периода между издаването на двата документа значително се е увеличил частният външен дълг, както и емитирането на облигации на международните пазари и са се появили други дългови инструменти.

Поради това значението на ръководството от 1988 г. е намаляло, като методологически документ, определящ международните стандарти при отчитането на дълга.

Появили са се и значителни различия в начините на отчитане на външния дълг от отделни страни, в резултат на което в много случаи данните за външните им задължения са станали несъпоставими.

Брутният външен дълг е представен в три нива. Първото, е в четири сектора на икономиката - държавно управление, централна банка, търговски банки и други сектори. Междуфирменото кредитиране е представено отделно. Второто ниво е по матуритет на външния дълг - краткосрочен и дългосрочен дълг. Третото ниво на представяне на брутния външен дълг е по инструменти.

Данните, представяни в публикацията Брутен външен дълг на България, предоставяна на Управителния съвет на БНБ, на министерства и агенции и на уеб-страницата на БНБ, ще са в евро, уточняват от БНБ.Спонсорирано съдържание