Въвеждат задължителна регистрация на производителите на мед

Предприятията задължително ще извършват входящ и изходящ контрол на продукта за съответствие на качеството и безопасността
20 май 2005 12:07,

Всички предприятия, които съхраняват и преработват пчелен мед, восък и други пчелни продукти трябва да се регистрират по Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Това предвижда приета от Колегиума на Министерство на земеделието и горите (МЗГ) Наредба за условията и реда за одобрение и регистрация на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти, съобщиха от министерството.

Пчелен мед и пчелни продукти се добиват само от пчелини, регистрирани по Закона за пчеларството и Наредбата за регистрация и идентификация на пчелните семейства, е записано още в документа.

Пчелният мед трябва да се съхранява в метални тенекии само за еднократна употреба и да не съдържа механични примеси, остатъци от ветеринарно-медицински продукти (вкл. антибиотици) и препарати за растителна защита, изкуствени подсладители и примеси, влошаващи качеството и застрашаващи безопасността на продукта.

Топлинната обработка на пчелния мед на всички етапи на технологичния процес да се извършва при температура, не по-висока от 45 градуса по Целзий, е уточнено в документа.

Съгласно Наредбата предприятията задължително ще извършват входящ и изходящ контрол на продукта за съответствие на качеството и безопасността.

Наредбата влиза в сила след обнародването й в Държавен вестник.


Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации